Бухгалтерський облік витрат на експертизу проекту

6508
строительство
строительство

Бухгалтерський облік витрат на експертизу проекту

Якщо будинок використову­ватимуть у власній діяльності, то витрати на експертизу проекту будівництва потрібно відображати в складі незавершених капінвестицій із подальшим віднесенням до складу первісної вартості об’єкта основних засобів.

Якщо його будують для продажу, то такі ви­трати потрапляють у статтю незавершеного виробництва. 

Експертизу проектів будівниц­тва об’єктів IV та V категорій складності в обов’язковому порядку проводять для дотри­мання санепідем- та ековимог, охорони праці, визначення безпечності, міцності та надійності майбутніх будинків. Експертизу проектів будів­ництва нижчих категорій складності спеціальні експертні організації здійснюють за рішенням власника будівництва (ч.ч. З, 4 ст. 31 Закону про містобуддіяльність).

Тож, як бачимо, експертиза проекту перебуває в тісній зв’язці з конкретним об’єктом будівниц­тва і без нього не мала б жодного сенсу. В цьому контексті дуже важливо, як саме замовник обліко­вує витрати на саму проектну документацію: як не­матеріальній актив чи відносить їх безпосередньо на об’єкт будівництва. Адже у випадку створення нема гактив\ у вигляді проектної документації як об’єкта авторських прав її експертиза, звісно, по­трапить до первісної вартості нематактиву (п. 11 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

Визначення проектної документації як немат­активу теоретично можливе, якщо замовник от­римав її з авторськими правами на неї (абз. 6 п. 5 П(С)БО 8). Проте в да­ному питанні насамперед треба звертати увагу не на юридичну форму проектного продукту, а на його суть — він призначається безпосередньо для створення конкретного об’єкта будівництва і, напевно, не може розглядатись як окремий актив. Тому, вважаємо, витрати на проектну документа­цію в більшості випадків слід враховувати в за­гальному котлі витрат на створення будинку.

На професійному про­сторі нерідко зустрічаються пропозиції врахувати їх у витратах періоду, наприклад в інших витра­тах. Питання це дискусійне, але нам з цим важко погодитись. Якщо повернутись до цілей такої ек­спертизи, легко зрозуміти, що її результати поч­нуть приносити профіт підприємству, уже коли він збудує та введе в експлуатацію (продасть) об’єкт будівництва. Тому,на наш погляд,у витра­ти того періоду, у якому вони були здійснені, вит­рати на експертизу проекту не втраплять.

Висновок — що такі витрати потрібно враховувати в складі витрат на конкретний об ‘єкт будівництва.

Якщо будинок планують використовувати для власних потреб, то витрати на експертизу проек­ту згруповують у складі незавершених капінвес­тицій (Дт субрахунку 151 «Капітальне будівниц­тво»). По завершенні будівництва при введенні будинку в експлуатацію разом з усіма іншими витратами на будівництво вони складуть первіс­ну вартість об’єкта основних засобів із метою подальшого нарахування амортизації на нього (Дт 103 «Будинки та споруди» Кт 151) (п.п. 7, 8 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Якщо ж Ви будува­ли, наприклад, офісний центр і плануєте здавати його в оренду, то введена в експлуатацію нерухо­мість обліковуватиметься на Дт субрахунку 100 «Інвестиційнанерухомість» (п.п. 9,10,11 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»).

Коли ж Ви споруджуєте будинок, для того щоб його продати, то ці витрати, на наш погляд, разом з іншими витратами на будівництво по­трапляють у статтю незавершеного виробництва (Дт рахунку 23 «Виробництво»).Тобто ці витрати стануть складовою оборотного активу. Можливо, хтось поставить питання: чому не враховувати в загально виробничих витратах»1. У даному випад­ку кристально чисто прослідковується зв’язок з об’єктом витрат — конкретним будинком, проект якого проходить експертизу на відповідність вимо­гам. Тож, навряд чи є сенс «гнати» ці витрати через Дт рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: A non-numeric value encountered in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997