ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКІВ

3464

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКІВ

Механізм їх оподаткування зафіксовано в п. 141.1 ПКУ. Його суттєво відкориговано: з 01.01.15 р. стра­ховики зобов’язані сплачувати податок на прибу­ток за ставкою 18% та податок на дохід у розмірі (п. 136.2, пп.пп. 136.2.1,136.2.2,141.1.1 ПКУ):

  • 3% — за договорами страхування від об’єкта оподаткування, визначеного в пп. 141.1.2 ПКУ:
  • 0% — за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страху­вання в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування до­даткової пенсії, та визначеними пп.пп. 14.1.52, 14.1.52і, 14.1.52а, 14.1.116 ПКУ.

Нарахований страховиком податок на дохід за ставкою 3% є різницею, яка зменшуватиме фінансовий результат до оподаткування та­кого страховика (абз. 2 пп. 141.1.1 ПКУ).

Також у п. 141.1 ПКУ передбачено низку ко­ригувань фін.результату страховика до опо­даткування у зв’язку з формуванням страхо­вих резервів.