Який облік мають вести працівники підприємця-єдинника

1321

Який облік мають вести працівники підприємця-єдинника.

Підприємці-єдинники весь свій облік ведуть тільки в Книзі об­ліку доходів або Книзі обліку доходів і витрат. Окремої форми обліку для пра­цівників підприємця не розроблено, але й Книги обліку на них не заводять. Отже, підприємець може самостійно розробити внутрішню форму обліку, яку зобов’яже вести свого найманого працівника й пе­реносити з неї результати до своєї Книги обліку доходів або Книги обліку доходів і витрат.