Як єдинникові-комісіонеру обліковувати доходи за договором комісії

1872

Як єдинникові-комісіонеру обліковувати доходи за договором комісії

Якщо фізособа-єдинник надає послуги по договору комісії (є комісіонером), до доходів платника єдиного податку потрапляє лише сума комісійної винагороди від комітента. Суми, отримані від комітента на купівлю для нього товару (комісія на купівлю) чи від покупців товарів (комісія на продаж), що належать комітентові, не відноситься до доходів комісіонера платника єдиного податку.

Комісіонери — єдинники другої групи, звертаємо увагу! Договір комісії передбачає надання комітентові по­слуг. Комітент не має бути із числа юросіб або фізосіб, які працюють на загальній системі опо­даткування (пп. 2 п. 291.4 ПКУ). У іншому разі доходи за договором комісії доведеться обкладати єдиним податком за ставкою 15% із наступного кварталу перей­ти на загальну систему оподаткування.

п. 292.4 ПКУ дозволяє фізособам-єдинникам у разі на­дання послуг за договорами комісії обкладати єдиним податком тільки суму винагороди від комітента.  У графі 2 Книги єдинникові-комісіонеру достатньо показати лише суму комісійної винагороди від комітента.

Коли єдинник продає товари комітента за готівку, треба дотримуватися правил, прописаних у п.п. 1.2 і 2.6 Положення про ведення касових операцій у націо­нальній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637. Зокрема, п. 2.6 Положення про касові операції говорить нам про те, що всю готівку, яка потрапила до каси, підприємець мусить того ж дня оприбуткувати. Під оприбуткуванням готів­ки в касі підприємця п.п. 1.2,2.6 Положення про касові операції має на увазі відображення суми готівки в день її одержання в Книзі чи Книзі обліку розрахункових операцій. За невиконан­ня зазначених норм Положення про касові операції ст. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 передбачає штраф у п’ятикратному розмірі своєчасно не оприбуткованої суми.

Аби не потрапити під санкцію Указу № 436, у фізособа-єдинник — комісіонер, який при прийнят­ті готівки в покупця не застосовує реєстратор розрахункових операцій у графі 2 Книги показає не тільки ви­нагороду від комітента, а й суми готівки, отримані від по­купців комісійних товарів чи від комітента на купівлю для нього товарів.

Можна буде застосувати  і такий метод!

У графі 2 Книги єдинник-комісіонер показує не тільки комісій­ну винагороду, але й суми готівки, отриманої ним від комітента на купівлю товару чи від покупців комісійних товарів. У графі 3 Книги, що призначена для відображення сум повернених коштів за товар (роботи, послуги), на підставі даних первинних документів (квитанція форми № 2-ВТ, виписка банку) вказуємо суму коштів, яку передали комітентові за продані його товари чи заплатили постачальникам на придбання товарів для комітента. У графі 4 » скоригована сума доходу, грн. (гр. 2 — гр. 3)» Книги відображаємо лише суму комісійної винагороди, а транзитні суми не будуть обкладені єди­ним податком.