Що зробити для переходу до іншої групи єдинників

1439

Що зробити для переходу до іншої групи єдинників

1. Коли подають заяву при і добровільному переході до іншої групи?

Коли перехід до іншої групи не пов’язаний з перевищенням обмежень щодо обсягу доходів плат­ника єдиного податку, заяву треба подати до податкової не пізніше ніж за 15 кален­дарних днів до початку ка­лендарного кварталу, з яко­го передбачається робота в новій групі.

2. Як змінити групу при перевищенні обмеження щодо обсягу доходу?

Для зміни групи єдинник має відпові­дати всім умовам роботи в новій групі. Якщо це так, то він має право перейти до старшої групи єдинників або на загальну систему оподат­кування. У першому й дру­гому випадку заяву подають до податкової не пізніше 20 числа місяця наступного кварталу.

3. Яка форма заяви для переходу до іншої гру­пи?

Єдинники ви­користовують одну й ту саму форму заяви для переходу на спрощену систему оподатку­вання, переходу до іншої групи єдинників, зміни ставки єдино­го податку. Це Заява про за­стосування спрощеної системг оподаткування.