РЕЄСТР ЄДИННИКІВ: ВНЕСЕННЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

2601

РЕЄСТР ЄДИННИКІВ: ВНЕСЕННЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Хто, коли та як вносить види діяльності до Реєстру: версія ПКУ

Як ви знаєте, з 1 січня 2015 року всі єдинники, а не тільки єдинники першої та другої груп (як було до зазначеної дати), прописують у Реєстрі платників єдиного податку види діяльності згідно з КВЕД ДК 009 : 2010 (див. пп.пп. 4, 8 п. 299.7 ПКУ).

Згідно з пп. 5 п. 298.3 ПКУ види діяльності, які єдинник-юрособа або фізособа-підприємець збирається здійснювати під час роботи в першій, другій або третій групах єдинників, він прописує в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затверд­женою наказом Мінфіну України від 20.12.11 р. № 1675, при переході на єдиний податок. Нагадаємо: до 01.01.15 р. у цій нор­мі говорилося тільки про першу та другу гру­пи. Діючим єдинникам, аби внести чи поміня­ти види діяльності в Реєстрі, треба подати до податкової інспекції (для юросіб — за місцем реєстрації, а для фізосіб-єдинників — за міс­цем проживання) заяву такої самої форми із заповненим п. 10 «Обрані види діяльності згід­но з КВЕД ДК 009 : 2010 і відміткою в п. 5.3 у квадратику напроти рядка — «видів госпо­дарської діяльності «.Таку заяву єдинники пер­шої та другої груп повинні подати не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 ПКУ).

Для третьої групи термінів внесення видів діяльності ПКУ не містить. Отже, види діяльності в Реєстрі в третьогрупників повинні з’явитися до одержання від неї доходів.

Одержання доходів від діяльності, вид якої вчасно не внесено до Реєстру, загрожує єдиннику переходом на загальну систему оподаткування з кварталу, наступного за тим, у якому було отри­мано такий дохід (пп. 7 пп. 298.2.3, пп. З п. 299.10 ПКУ). Крім того, доходи від діяльності, вид якої вчасно не потрапив до Реєстру, єдинники першої та другої груп обкладають єдиним податком за ставкою 15% (пп. 2 п. 293.4 ПКУ). А ось юрособи та фізособи-єдинники третьої групи такі доходи обкладають за стандартною (обраною) ставкою єдиного податку (2% або 4%).

Саме так ПКУ бачить порядок внесення єдинниками видів діяльності до Реєстру та наслідки його недотримання. Споглядання цієї картинки позитивних емоцій не викликає. Невже всі юр­особи та фізособи-підприємці, які з 01.01.15 р. працюють у третій групі єдинників, мають із 1 квітня 2015 року покинути спрощену сис­тему оподаткування через те, що в Реєстрі з 1 січня 2015 року не було видів їх діяльності? Однак лякатися не варто, оскільки із цієї ситу­ації вже є вихід. І, зауважте, як цікаво! Його за­пропонувала сама ДФСУ в підкатегорії 107.12 Загальнодоступного довідково-інформаційного ресурсу (далі — ЗІР).

Коли третьогрупник вносить види діяльності до Реєстру: версія податківців

Фізособи-єдинники третьої групи, які були внесені до Реєстру до 31.12.14 р., не зобов’язані подавати заяву на внесення до Реєстру відомос­тей про види діяльності. Виходить, що тільки ті фізособи-підприємці, які стали єдинника-ми третьої групи після 01.01.15 р., зобов’язані вносити види діяльності до Реєстру в порядку, описаному вище (тобто із самого початку за­значати їх у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування, а при подальших змі­нах — подавати відповідну заяву на внесення нового виду діяльності до Реєстру до одержан­ня від неї доходів).

Юрособам-єдинникам третьої групи пощас­тило менше. До них податківці не такі лояльні, як до фізосіб. У консультації, опублікованій у підкатегорії 108.01.06 ЗІР, таким єдинникам по­датківці рекомендували внести види діяльності до Реєстру. Проте сподіваємося, що податківці поширюватимуть сказане в підкатегорії 107.12 ЗІР і на юросіб-єдинників третьої групи.