Звітування за держдивідендами

2667

Звітування за держдивідендами

Держава виступає участиком комерційної діяльності багатьох підприємств. Залежно від її частки в уставному капіталі підприємства виплачують дивіденди. Розмір держдивідендів визначається в Розрахуноку частини чистого прибутку (доходу), що підля­гає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, форму якого затвер­джено наказом ДПАУ від 16.05.11 р. №285.

Тож постає питання коли потрібно подавати даний розрахунок підприємствам, які звітують з податку на прибуток 1 раз на рік? В цілях безпеки радимо подавати його щокварталу, разом із фінансовою звітністю. Дана дія не викличе ніяких додаткових штрафних санкцій. У випадках неподання даного разрахунку платник податків може натрапити на штраф 170,00 грн (1 020,00 грн за кожне повторне порушення).