ЗВІТИ ІЗ ПДВ ЩОКВАРТАЛЬНО

2797

ЗВІТИ ІЗ ПДВ ЩОКВАРТАЛЬНО.

Право на застосування квартального періоду звітування мають:

  • платники ПДВ, які застосовують нульо­ву ставку з податку на прибуток у період із 01.04.11 р. до 01.16р. на підставі пп. «б» п. 154.6 Податкового кодексу України (далі— ПКУ),тобто щорічний обсяг їх доходу протя­гом трьох послідовних років (може бути мен­ше ніж три — з періоду утворення) не переви­щує 3 млн грн та середньооблікова чисельність працівників за цей період не перевищувала 20 осіб;
  • платники ПДВ, які сплачують єдиний по­даток. Головне — статус платника єдиного податку, який також сплачує ПДВ (п. 2 ПКУ).

Перелічені кандидати для переходу на квар­тальний період звітування подають:

  • заповнену заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду як додаток до декларації з ПДВ (додаток 1 до Порядку запов­нення і подання податкової звітності з подат­ку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.14 р. № 966, далі— Порядок№966);
  • декларацію з ПДВ за грудень 2014 року (IV квартал 2014 року), затверджену наказом Мінфіну України від 09.14 р. № 966, із відміт­кою про подання до декларації заяви, про яку йшлося вище. Зрозуміло, платники податку, які звітували в

2014   році помісячно, роблять це до 20.01.15 р., а ті, що вирішили продовжити щоквартальне
звітування, — до 09.02.15 р.

Подавати звітність раз на квартал ПДВшники починають уже з першого звітного періоду

2015   р. та до кінця року. Наступного року доведеться  знову пройти таку саму процедуру.

При цьому протягом 2015 року втратити ста­тус «квартальників» платники ПДВ можуть за таких обставин:

  • якщо платник ПДВ не відповідає критеріям п. 6ПКУ та, як наслідок, втрачає право на застосування ставки 0%податку на прибуток. Застосовувати місячний період звітування по­чинають із того місяця, у якому втратили пра­во на застосування нульової ставки;
  • якщо єдинник переходить на сплату інших податків та зборів, установлених ПКУ Тоді мі­сячну звітність подають із першого місяця пе­реходу на загальну систему оподаткування.

Про перехід із квартального на місячний звіт­ний період у двох останніх випадках платники податку зазначають у відповідній декларації з ПДВ за наслідками місяця, у якому здійснено та­кий перехід (останній абзац п. 4 Порядку № 966).