ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИК ЗАДЕКЛАРУВАВ НЕ ВСІ ДОХОДИ: НАСЛІДКИ

1511

ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИК ЗАДЕКЛАРУВАВ НЕ ВСІ ДОХОДИ: НАСЛІДКИ

У річній Декларації підприємець має по­казати всі отримані протягом року доходи, а не тільки доходи від підприємницької діяльності. Тому  слід ви­правити помилку в уточнюючій Декларації за 2014 р. У ній же нараховують і штраф у розмірі 3% від суми податково­го зобов’язання з податку на доходи від продажу власного майна.

Інструкція із заповнення податкової декларації про майно­вий стан і доходи, затверджена наказом Міндоходів України від 11.12.13 р. № 793, не ділить декларацію на ту, у якій відображають лише підприємниць­кі доходи, і ту, у якій фізособи показують доходи, які опо­датковують за загальними для фізосіб правилами. А з п. З р. II Інструкції № 793 і п. 177.11 Податкового кодексу України випливає: у річній Декларації (яку подають не пізніше 9 лютого) підприємець-загальносистемник має ві­добразити всі отримані протягом звітного року оподаткову­вані доходи. При цьому доходи від роботи на загальній сис­темі оподаткування і нарахований на них податок — лише невід’ємна частина інформації, яку треба показати в такій звітності. Іншими словами, для підприємців не може бути двох Декларацій! Тільки одна — підприємницька. У ній фіксують усі доходи: підприємницькі й громадянські.

При заповненні Декларації загальносистемнику не варто сподіватися, що податківці не побачать відсутності в ній сум доходів, оподатковуваних за загальними для фізосіб правилами. Інформація про ці доходи в них є завдяки відомостям від податкових агентів і нотаріусів, відображеним у ф. № 1 ДФ.

Крім того, не можемо не згадати і про п. 179.2 ПКУ Адже в ньому говориться: обов’язок подання річної декларації вва­жають виконаним, якщо протягом року фізособа одержала доходи, зазначені в цій нормі. Зокрема, маємо на увазі дохо­ди від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при но­таріальному посвідченні договорів, за якими було спла­чено податок на доходи.

Однак, коли йдеться про підприємця, податківці на місцях вважають п. 177.11 ПКУ пріоритетнішим. А ця норма, як ми вже зазначили, вимагає, щоб у Декларації підприємець зафіксував усі доходи, отримані протягом звітного року, незалежно від джерела їх походження.

Доходи від продажу майна та сплачений із них податок підприємцю пот­рібно було показати в до­датку 2, p.p. II, V річної Декларації.  Тому виправ­ляємо помилку і подаємо уточнюючу Декларацію за 2014 рік.