Виплати підприємцю, які документи дозволять не утримувати податків

1646

Виплати підприємцю, які документи дозволять не утримувати податків

Оподаткування виплат підприємцям-загальносистемникам

Одразу скажемо: об’єктом обкладення подат­ком на доходи й військовим збором у фізосіб-загальносистемників п. 177.2 ПКУ називає чис­тий оподатковуваний дохід, тобто різницю між виручкою в грошовій і натуральній формах та документально підтвердженими витрата­ми, пов’язаними з госпдіяльністю підприємця. Аналогічним чином вони визначають і об’єкт обкладення єдиним внеском. Себто податко­вий агент, не маючи інформації про понесені підприємцем-загальносистемником витрати, не може правильно визначити об’єкт обкла­дення податком на доходи, військовим збором та єдиним внеском.

Саме тому на підставі п. 177.8, п. 16і  підрозді­лу 10 р. XX ПКУ п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ, п. 2.1 Інструкції № 455 під час нарахування (виплати) загальносистемнику доходу від опе­рацій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання,який нара­ховує (виплачує) такий дохід, не утримує подат­ку на доходи та військового збору, а в разі коли йдеться про послуги (роботи) за цивільно-пра­вовими договорами (далі — ЦПД) — не здійс­нює також нарахування й утримання єдиного внеску. Вичерпний перелік обраних підприєм­цем видів діяльності може містити лише Витяг із Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-під-приємців (далі — Витяг із ЄДР). До Виписки з Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців (далі — Виписка з ЄДР) вносять лише вид діяльності, який фізособа обрала як основ­ний, решта залишається за кадром. Тобто ми хочемо сказати, що Виписка з ЄДР, на відміну від Витягу з нього, не містить повного списку здійснюваних фізособою видів підприємниць­кої діяльності. Унаслідок цього може статися так, що вид діяльності, у межах якого відбу­вається виплата коштів, може бути в ЄДР, але буде відсутній у Виписці з нього. Тож суб’єкт господарювання буде зобов’язаний утрима­ти з виплачуваної пред’явнику Виписки з ЄДР суми коштів податок на доходи, військовий збір, а в разі коли платить за послуги (роботи) — і єдиний внесок. У світлі сказаного вважає­мо, що загальносистемнику є сенс отримати в держреєстратора й надати податковим агентам Витяг із ЄДР, аніж Виписку з нього.

Хай там як, для суб’єкта господарювання в разі виплати коштів загальносистемнику за придбані в нього товари (послуги, роботи) діє єдине правило.

Якщо вид діяльності, у рамках якого провадять виплату доходу, у наданому Витягу з ЄДР або Виписці з ЄДР відсутній, треба утриму­вати, нараховувати та сплачувати всі названі вище платежі в загальному по­рядку. Коли вид діяльності в наданому документі є, виплату доходів провадять без утримань, нарахування та сплати податку на доходи, військового збору, а в разі платежу за послуги (роботи) — також єдиного внеску.

Оподаткування виплат підприємцям-єдинникам

Як відомо багатьом, доходів фізосіб-підприєм-ців, з яких сплачують єдиний податок на спро­щеній системі оподаткування, не включають до загального місячного та/або річного оподатко­вуваного доходу фізособи (пп. 165.1.36 ПКУ). Через це з таких доходів не сплачують податку на доходи фізосіб і військового збору.

За правилами спрощеної системи оподат­кування єдиним податком за стандартною чи підвищеною ставкою обкладають доходи, за­значені не лише в Реєстрі платників єдиного податку, а й ЄДР. Доходи, відсутні в ЄДР, обкла­дають податком на доходи, військовим збором та єдиним внеском у загальному для фізосіб порядку. Ці доходи не визнають доходами, що обкладаються єдиним податком.

Таким чином, під час виплати обкладуваних єдиним податком доходів фізособі податковий агент має право не утримувати податку на доходи та військового збору. Щоправда, це спрацьовує лише за умови, що вид діяльності, у межах яко­го провадять виплату доходу, наявний у Реєстрі платників єдиного податку, або наданому ним Витягу із цього реєстру, чи Витягу з ЄДР. Утім краще (але необов’язково!), виплачуючи єдин-нику гроші за товари, просити його пред’явити Витяг із ЄДР, а в разі коли платимо йому за по­слуги (роботи) — тільки Витяг із ЄДР.

Витяг із ЄДР — універсальний до­кумент як у випадку з єдинником, так і у випадку, коли платять за-гальносистемнику. До того ж якщо виплату здійснюють за послуги (робо­ти), то він єдиний документ, що надасть право суб’єкту господарювання не утри­мувати з виплачуваних коштів і не нара­ховувати на них єдиного внеску (п.іч.1 ст. 4 Закону про ЄСВ, п. 2.1 Інструкції №455).

Зрозуміло, якщо вид діяльності, у межах яко­го здійснюють виплату, відсутній у документі, наданому єдинником, податок на доходи, вій­ськовий збір, а в разі коли платять за послуги (роботи) — і єдиний внесок, податковий агент нараховує, утримує та сплачує в загальному порядку, тобто так само, як і під час виплати доходу звичайним фізособам.

Насамкінець для кращого сприйняття ма­теріалу покажемо на схемі алгоритм дій суб’єкта господарювання, який здійснює випла­ту фізособам-підприємцям за товари (послуги, роботи).

 

НАРА