ЦІНА ТОВАРІВ ПІСЛЯ ВІДВАНТАЖЕННЯ НИЖЧА ЗА СОБІВАРТІСТЬ

1771

ЦІНА ТОВАРІВ ПІСЛЯ ВІДВАНТАЖЕННЯ НИЖЧА ЗА СОБІВАРТІСТЬ

На дату ухвалення рішення про зниження ціни (дату укладення додугоди) необхідно виписати розрахунок коригування (далі — РК) і податкову накладну (далі — ПН) на перевищення собівартості товарів над ціною їх продажу.

РК. Необхідність складання розрахунку, продиктована п. 192.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), лежить на плечах про­давця (тобто вашого підприємства). Після за­повнення й накладення на РК електронного підпису та печатки надішліть документ покуп­цю — він зобов’язаний зареєструвати його в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 22 Порядку заповнення податкової накладної, за­твердженого наказом Мінфіну від 22.09.14 р. № 957, п. 16 Порядку електронного адміністру­вання податку на додану вартість, затверджено­го постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569). РК має слугувати підставою для зниження ваших податкових зобов’язань і податкового кредиту покупця, тому його слід виписувати на суму зменшення договірної вартості поста­чання. 

ПН. З 01.01.15 р. база оподаткування не може бути нижчою за собівартість реалізова­них товарів (абз. 2 п. 188.1 ПКУ). На суму договірної вартості постачання у вас уже оформлено ПН, виписану при відван­таженні товарів, і РК до неї. Необхідно також на суму перевищення  собівар­тості над новою договірною ціною оформити та зареєструвати дру­гу ПН у ЄРПН.

Зверніть увагу : п. 201.4 ПКУ вима­гає складати ПН на дату виник­нення податкових зобов’язань (у цьому випадку — дату відвантаження товарів). Однак у нашій ситуації для ПН, виписаної на перевищення собівартості над договірною вартістю постачання, це правило не працюватиме. Адже на мо­мент виникнення податкових зобов ‘язань база оподаткування була вищою за собі­вартість і на всю її суму оформлено пер­шу ПН. На той момент оформляти ПН на суму перевищення не було підстав. Оскільки спеціальних указівок для таких ситуацій ані ПКУ, ані Порядок № 957 не передбачають, єдиний вихід із ситуа­ції — датувати її моментом зниження ціни, тобто датою укладення додуго­ди.