ПРОДАЖ АКЦІЙНИХ ТОВАРІВ: ВИЗНАЧАЄМО ПДВ

1628

ПРОДАЖ АКЦІЙНИХ ТОВАРІВ: ВИЗНАЧАЄМО ПДВ

До 31 грудня 2014 року базу оподаткування ПДВ визначаємо виходячи з договірної ціни, за якою реалізували товари, а з нового року — не нижче за ціну їх прид­бання.

Базою оподатку­вання операцій із постачання товарів буде їхня договірна вартість з урахуванням загально­державних податків і зборів (у разі здійснення контрольованих операцій — не нижче за зви­чайні ціни згідно зі ст. 39 Податкового кодек­су України). До складу договір­ної (контрактної) вартості включають будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нема­теріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг (п. 188.1 ПКУ).

Тож, базою оподаткуван­ня буде фактична вартість реалізації товарів. Тобто, якщо вартість товару зі знижкою стано­вила одну гривню, то й податкові зобов’язання обчислюють виходячи із цієї ціни.

Однак із нового року стан справ зміниться, ос­кільки набирає чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.14 р. № 1621-VII. Цим документом, зо­крема, було внесено зміни до п. 188.1 ПКУТак, із 01.01.15 р. база оподаткування операцій із постачання товарів не може бути нижчою від ціни їх придбання, за винятком товарів, ціни на які підлягають державному регулюванню.

Наприклад, якщо ціна придбання акційно­го товару становить 20 гривень (без ПДВ). а реалізують його за 1 гривню, то податкові зобов’язання необхідно нараховувати вихо­дячи саме із ціни 20 гривень.