ПЛАТІЖКА ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ ПДВ НА ЕЛЕКТРОННИЙ РАХУНОК

6257

ПЛАТІЖКА ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ ПДВ НА ЕЛЕКТРОННИЙ РАХУНОК
По­чинаючи з лютого 2015 року (для кварталь-ників — з І кварталу 2015 року) податкові зобов’язання з ПДВ треба сплачувати не з по­точного, а з електронного рахунку, відкритого в Казначействі (абз. 2 п. 5 Порядку електронно­го адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569, далі — Порядок № 569).

Інакше кажучи, ПДВ, задекларований у ПДВ-декларації за лютий 2015 року/І квартал 2015 року, погашатиметься вже по-новому — його суму Казначейство автоматично спише з елект­ронного рахунку. Але задля цього потрібно спо­чатку поповнити такий електронний ПДВ-раху-нок дзвінкою монетою. Тобто суму коштів, яка рівноцінна податковим зобов’язанням із ПДВ, узгодженим у ПДВ-декларації за відповідний податковий (звітний) період, треба перекинути з власного поточного рахунку в банку на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ у Казначействі. Зробити це необхідно не пізніше граничної дати, передбаченої Податковим ко­дексом України (далі — ПКУ) для самостійної сплати податкових зобов’язань із ПДВ (пп. 1 п. 22 Порядку № 569). Себто місячні платники ПДВ поповнювати електронний рахунок мусять про­тягом ЗО календарних днів, наступних за останнім днем податкового (звітного) періоду, а кварталь­ні — протягом 50 календарних днів (п.п. 203.1, 203.2, абз. 1 п. 57.1, пп. 49.18.2 ПКУ).

З урахуванням сказаного перевести на електронний рахунок узгоджені податкові зобов’язання з ПДВ за лютий 2015 року треба не пізніше 30.03.15 р. Про це, до речі, зазнача­ли й контролери у своєму листі від 19.01.15 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17. Утім ми настійно радимо не відклада­ти переказ на останній день.

Зрозуміло, аби перекинути кошти з поточно­го рахунку платника на електронний ПДВ-рахунок у Казначействі, банку потрібно подати відповідне платіжне доручення.

Отже, зважаючи на рекомендації контролерів, у його полях:

  • «Платник» — зазначають назву плат­ника ПДВ, який сплачує кошти та якому Казначейством відкрито електронний рахунок;
  • «Отримувач» — записують назву плат­ника ПДВ, який сплачує кошти та якому Казначейством відкрито електронний рахунок. Тобто поля «Платник» та «Отримувач» збіга­тимуться;
  • «Код» — фіксують код ЄДРПОУ платника ПДВ, який сплачує кошти та якому Казначейством відкрито електронний рахунок;
  • «Банк отримувача» — вписують таке: «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

5)   «Код банку» — заповнюють: «899998»;

  • «№ рахунку» — заносять номер рахунку, за­фіксований в електронному повідомленні або отриманий у Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку;
  • «Призначення платежу» — заповнюють з урахуванням вимог додатка 8 до Інструкції № 22. Останній містить такий припис: у розра­хункових документах на сплату (стягнення) платежів до бюджету цей реквізит заповнюють з урахуванням вимог нормативно-правових ак­тів щодо заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів із бюджету. Простіше кажучи, слід дотримуватися правил із Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшко­дування податку на додану вартість, повернен­ня помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міндоходів України від 22.10.13 р. № 609.:  «*;101;; ПДВ за лютий 2015 р. TOB «ооооооооо» (кодза ЄДРПОУ11111111);;;».

Однак, якщо вже дотримуватись щойно згадано­го міндоходівського Порядку,запис має бути таким: *;101; вписують восьмизначний код ЄДРПОУ плат­ника ПДВ; ПДВ за лютий 2015 р.;.

Також наголосимо: оскільки йдеться не про пе­рерахування ПДВ безпосередньо до бюджету, а тільки про переказ коштів на електронний ра­хунок платника ПДВ у Казначействі, то вимога використовувати саме такий запис допоки досить спірна. Адже платник ПДВ має право скерувати на електронний рахунок не тільки цільові копі ти — на сплату податку за конкретний місяці але й просто поповнити його. Позаяк електрод ний ПДВ-рахунок розшифровано як рахуної «на який таким платником перераховуютьс кошти з власного поточного рахунку у сум необхідній для досягнення розміру суми, на як платник податку має право зареєструвати пс даткові накладні та/або розрахунки коригуваї ня в Єдиному реєстрі податкових накладних а також у сумі, необхідній для сплати до бюі жету узгоджених податкових зобов ‘язань» (пп. п. 2 Порядку № 569).

Тому, вважаємо, якщо в полі «Призначені платежу» ви застосували інший запис і копт надійшли на електронний рахунок — нічого переінакшувати не треба. Головне, щоб кошти своєчг но та в достатній сумі опинилися на електронної рахунку в Казначействі.