ПІДСУМКОВІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ

1786
apteka
apteka

ПІДСУМКОВІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ

Скільки оформля­ти ПН — підприємство має право вирішувати самостійно.

За загальними правилами продавець оформ­ляє ПН у день виникнення в нього податково­го зобов’язання (п. 201.4 Податкового кодек­су України, далі — ПКУ). У більшості випад­ків зобов’язання виникає за першою подією — відвантаженням товарів або їх оплатою (п. 187.1 ПКУ). При роздрібному продажу товарів ці дві події збігаються в часі: покупці відразу розрахо­вуються за придбання.

Якщо продавець, наприклад аптека, реалізує товари вроздріб неплатни­кам ПДВ за готівку (або при розра­хунках платіжними картками), він має день у день оформляти підсумкові ПН.

Дата виникнення зобов’язання в нього настає кожного дня. У цій ситуації виконано всі умови п. 13 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 22.09.14 р.№ 957 (далі — Порядок №957), у яко­му сказано: виписувати підсумкові ПН потрібно щодня за підсумками операцій:

  • товари поставляють кінцевим спожива­чам — неплатникам ПДВ;
  • розрахунки проводять через РРО (готівкою або платіжною карткою);
  • покупцям видають чеки, які містять суму по­ставлених товарів і суму ПДВ (із визначенням фіскального та податкового номерів продавця).

 

Про те, що такі ПН оформляють кожного дня, підтверджує й фіскальна гвардія в категорії 101.07 Загальнодоступного інформаційно-довід­кового ресурсу (далі — ЗІР).

Тільки не забудьте: у підсумкову ПН не вклю­чають ті постачання, за якими оформили » індиві­дуальні» ПН платникам ПДВ (якщо такі були). Як оформити підсумкові ПН — ми докладно розглянули в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 18 за 2015 р., стор. 26.

Зверніть увагу: з 01.02.15 р. підсумкові ПН підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових наклад­них (п. 201.10, п. 11 підрозділу 2 р. XX ПКУ).

Аптеки (незалежно від того, мають вони статус філій чи ні) не є платниками ПДВ (пп. 14.1.139, п. 180.1 ПКУ).Тому ПН має оформлювати головне підприємство як платник ПДВ. Але воно має пра­во делегувати аптекам виписку ПН (п. 1 Порядку № 957). Повідомлення про передачу філіям (струк­турним підрозділам) права виписки податкових на­кладних1 платники ПДВ подають разом із деклара­цією за перший звітний період року. А надалі — ра­зом із декларацією за той період, у якому змінився перелік філій (структурних підрозділів) (п. 9 р. III Порядку № 966).

Скільки підсумкових ПН щодня складати ап­течній мережі — підприємство вільне визнача­ти самостійно й оформляти це рішення наказом по підприємству.

Якщо ПН складає головний офіс, то можна ви­писати одну ПН за підприємством або декілька ПН — за кожною аптекою і навіть за кожним РРО. Щоправда, фіскали в категорії 101.19 ЗІР наполягають на оформленні ПН на кожний РРО. що не передбачено Порядком № 957. Та й пере­конливих аргументів на користь цього вони не навели. Тому дійте на власний розсуд, причому з гордо піднятою головою!

А якщо підсумкові ПН оформляють аптеки тут теж усе за рішенням підприємства: одна ПН на аптеку або декілька — на кожний РРО.