ОПТОВИК РЕАЛІЗУЄ ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ

1542

ОПТОВИК РЕАЛІЗУЄ ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ

З 01.01.15 р. роздрібних продавців підакцизних товарів зарахували до лав платників акцизного податку. Роздрібна торгівля — це передусім продаж товарів кінцевому споживачу для їх некомерційного використання. 

У результаті змін до Податкового кодек­су України (далі — ПКУ), що з’явилися за­вдяки Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких зако­нодавчих актів України щодо податкової ре­форми» від 28.12.14 р. № ТІ-УІП, серед плат­ників акцизного податку опинилися суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів (пп. 212.1.11 ПКУ).

 Оптова торгівля паливно-мастильни­ми матеріалами поза межами дії акцизного податку.

Реалізація суб’єктами господа­рювання роздрібної торгівлі підакцизних то­варів — це продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, товарів із пп. 215.3.4 ПКУ безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків (абз. 2 пп. 14.1.212 ПКУ).

*продаючи нафтопродукти сільгоспвиробникам доведеть­ся сплачувати акцизний податок.

Нагадаємо: Декларацію акцизного податку та додаток 6 до неї пода­ють не пізніше 20 числа місяця, на­ступного за звітним (ст. 223 ПКУ). Місце зустрічі — податкова, яка обслу­говує адмінтериторіальну одиницю, де розміщено пункти продажу підакциз­них товарів.