ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ

1921

ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ

Рахунок у системі елект­ронного адміністрування ПДВ (являє собою «рахунок, від­критий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти з власного поточно­го рахунка у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати подат­кові накладні та/або розра­хунки коригування в Єдиному реєстрі податкових наклад­них.., а також у сумі, необхід­ній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань. Кошти з такого рахунка підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок» (пп. 1 п. 2 Порядку електронного адміністрування по­датку на додану вартість, затвердженого поста­новою КМУ від 16.10.14 р. № 569).

Тобто це — гривневий рахунок, але, він суттєво відрізняється від банківських рахунків підприємства, для фіксації даних на яких застосовують бухрахунок 31 «Рахунки в банках». Як ви знаєте, згідно з Інструкцією про застосу­вання Плану рахунків бухгалтерського обліку ак­тивів, капіталу, зобов’язань і господарських опе­рацій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291 (далі — Інструкція № 291), рахунок 31 призначено «для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій». Наші гроші на ПДВшному електрорахунку не можуть бути спрямовані на такі операції. Вони не такі ліквідні, як гроші на рахунку 31. їх використання обмеже­не. Тобто цей рахунок нам не підходить.

Наступний рахунок — 33 «Інші кошти». На ньому обліковують дані про наявність та рух грошових документів, що перебувають у касі підприємства, електронних грошей і грошей у дорозі (грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подаль­шого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства). Інструкцією № 291 до цього рахунку передбачено субрахунки: — 331 «Грошові документи в національній валюті»;

  • 332 «Грошові документи в іноземній валюті»:
  • 333 » Грошові кошти в до­розі в національній валюті»;
  • 334 «Грошові кошти в до­розі в іноземній валюті»:
  • 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті».

Тут нібито також немає міс­ця для ПДВшного електрора­хунку. А решта рахунків кла­су 3 узагалі не підходить.

Тому можна відкрити додатковий субрахунок для обліку ПДВшних гро­шей — 336, і назвати його «ПДВшний рахунок».

Однак тут дещо насторожує інше: фактично на рахунку обліковують ПДВшні гроші, тобто суму, що надалі піде в погашення зобов’язань, до речі, відправить її Казначейство, спираючись на вказівки податківців. Себто підприємство цими грошима не розпоряджається.

Тож ПДВшні гроші ближчі до ПДВшної пере­плати в бюджет. Щоправда, ці гроші в сумі, яка пе­ревищує майбутні зобов’язання, можна повернути на підставі поданої контролерам разом із деклара­цією з ПДВ заяви (п. 200.6 Податкового кодексу України). Тобто всі ознаки ПДВшної переплати, яку фіксують за дебетом рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». Причому. як сказано в Інструкції № 291, цей рахунок використовують для узагальнення інформації про розрахунки підпри­ємства за всіма видами розрахунків із бюджетом.

Окрім того, Інструкція № 291 говорить: рахун­ки класу 6 «Поточні зобов’язання» призначено для обліку даних та узагальнення інформа­ції про зобов’язання,які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу під­приємства чи повинні бути погашені про­тягом дванадцяти місяців із дати балансу.

На рахунках цього класу ведуть облік короткострокових позик, довгостроко­вих зобов’язань, що стали поточною за­боргованістю зі строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти міся­ців, короткострокових векселів, виданих розрахунків із постачальниками та під­рядниками, розрахунків за податками та платежами, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

Але в нас, на жаль, ситуація інша. Наш ПДВшний електрорахунок — це все-таки грошовий рахунок, і стосовно нього не може бути кредитового сальдо. А рахунок 64 активно-пасивний. Отже, у цьому разі ні­бито більше підійде рахунок 33. Хоча ще раз по­вторимо: активи, відображені за цим рахунком, не назвеш суперліквідними. Висновок

Тож вам обирати, чи застосовувати суб­рахунок 336 і називати його «ПДВшний рахунок» або трохи інакше. А можна скористатися рахунком 64 і відкрити суб­рахунок, наприклад, 6419.


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: A non-numeric value encountered in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997