Договірні санкції: нюанси обліку в експедитора

2542
экспедитор-нерезидент
экспедитор-нерезидент

Договірні санкції: нюанси обліку в експедитора

Спіри, що виникають між суб’єктами господарювання, можна врегу­лювати без звернення до суду. Стаття 222 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) пропонує вирішувати їх че­рез пред’явлення письмової претензії. Так можна діяти і для висування штрафних санкцій за порушення договірних зобов’язань.

Претензія, оформлена належним чином, із визнанням її особою, котрій її надіслано, під­твердить особливий статус отриманих грошей, що це саме штраф.

Як оформити претензію

Текст претензії має містити таку інформацію (ч. З ст. 222 ГКУ):

  1. Повне найменування та поштові реквізити заявника претензії і особи(осіб), якій вона пред’являється.
  2. Дату пред’явлення та номер претензії.
  3. Обставини, на підставі яких пред’являється претензія.
  4. Докази, що підтверджують ці обставини.
  5. Вимоги заявника з посиланням на норма­тивно-правові акти.
  6. Суму претензії та її розрахунок, якщо пре­тензія підлягає грошовій оцінці.
  7. Платіжні реквізити заявника претензії.
  8. Перелік документів, що додаються до пре­тензії.

До претензії обов’язково додають оригінали документів або їх копії, що підтверджують ви­моги заявника (ч. 4 ст. 222 ГКУ).

Як правило, передають копії, тому їх засвід­чують написом «Згідно з оригіналом», ставиться підпис особи, яка засвідчила копію, і зазначаються її посада, прізвище, ініціали та дата (п. 5.27 Національного стандарту України «Державна уніфікована система документа­ції. Уніфікована система організаційно-роз­порядчої документації. Вимоги до оформлен­ня документів. ДСТУ 4163-2003», затвердже­ного наказом Держспоживстандарту України від 07.04.03 р. № 55).

Претензію, підписану керівником підприєм­ства чи іншою уповноваженою особою, над­силають поштою (рекомендованим або цінним листом) чи віддають особисто в руки під роз­писку (ч. 5 ст. 222 ГКУ).

Для висування претензій щодо сплати штрафів і премій, що випливають із договорів перевезення вантажів, установлено граничний строк — 45 днів (ч. 2 ст. 315 ГКУ). Інші претензії за такими договорами (відшко­дування шкоди тощо) можуть пред’являтися протягом шести місяців.

Поза договорами перевезення вантажів час пред’явлення письмової претензії не обмеже­но, у тому числі й для договору транспортного експедирування. Однак коли претензії йдуть від замовника (штраф за простій, запізнення, неподання транспортного засобу), то оформи­ти їх слід у межах 45 днів.

Установлено строки і для відповіді на пре­тензію. У загальному випадку для неї відведено місяць від дня її одержання (ч. 6 ст. 222 ГКУ). Більш тривалі строки встановлено для дого­ворів перевезення вантажів. Наприклад, на від­повідь для претензій, що стосуються штрафів і премій, надано також  45 днів (ч. 2 ст. 315 ГКУ).

Бухгалтерський облік штрафів у експедитора

На дату визнання претензії, пред’явленої за­мовником чи перевізником щодо сплати штра­фу, експедитор визнає витрати проводкою: Дт 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки» Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Коли претензія стосується компенсації збит­ків, експедитор може використати в цих запи­сах інший витратний субрахунок — 949 «Інші витрати операційної діяльності». Власне, спла­ту штрафу фіксують у бухобліку так: Дт 685 Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Якщо ж свої претензії пред’являє експеди­тор, їх визнання він супроводжує такими за­писами: Дт 374 «Розрахунки за претензіями» Кт 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки». Надходження грошей на розрахунковий раху­нок показують у такий спосіб: Дт 311 Кт 374.

Податковий облік штрафів у експедитора

  • Податок на прибуток. Оподатковуваний прибуток із 1 січня 2015 року розраховують, від­штовхуючись від фінрезультату за даними бух­галтерського обліку з коригуванням на різни­ці, передбачені Податковим кодексом України.  Експедитор визнає в бухобліку дохід та витрати. Тому визнані або виставлені експедитором штрафи, вплинуть на його фінрезультат у бухобліку, отже, і на суму податку на прибуток (пп. 134.1.1 ПКУ). Якщо вони пройдуть в одному звіт­ному періоді, може вийти в результаті нуль.

До 2015 року включати до ви­трат штрафні санкції та інші неустойки було неможливо через відсутність зв’язку таких за­трат із госпдіяльністю підприємства.

ПДВ. Неустойки, у тому числі штрафи, не об­кладають ПДВ (п. 188.1 ПКУ).

Податківці спокійно реагують на виставлені без ПДВ суми неустойки (пені, штрафу) за затримку постачання товарів/по­слуг (відповідь у категорії 101.06 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу).

 


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: A non-numeric value encountered in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997