ДИВІДЕНДИ ФІЗОСОБАМ У 2015 році

2538

ДИВІДЕНДИ ФІЗОСОБАМ У 2015 році

При виплаті дивідендів необхідно утримувати податки та збори. Зараз вкажемо які.

  • Податок на доходи

У новому році в пп. 167.5.3 Податкового ко­дексу України внесено перелік пасивних доходів. Дивіденди в їх колі.

З усіх пасивних до­ходів (окрім дивідендів за акціями й корправами, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток) потрібно утримувати 20% податку на доходи (пп. 167.5.1 ПКУ). І лише з дивідендів за акціями й корправами, на рахованих резидентами — платни­ками податку на прибуток (окрім дивідендів за акціями, інвестицій­ними сертифікатами, які випла­чуються інститутами спільного інвестування), утримують 5% податку на доходи (пп. 167.5.1 ПКУ).  Дивіденди за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачують інститути спільного інвестування оподатковують за ставкою 20%.

Усі перелічені вище оподатковувані дивіденди податкові агенти мають ві­добразити в р. І ф. № 1ДФ з ознакою доходу «109».

Це не  стосується дивідендів, нарахованих фізособам за ак­ціями або іншими корправами, що мають статус привілейованих або інший статус, який передбачає виплату фіксованого розмі­ру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корправо), емітовану таким платником (пп. 170.5.3 ПКУ).

Тобто з дивідендів за привілейованими акціями (корправами) податок на доходи утримують, як із зарплати, за ставками 15% (20%).Такі дивіден­ди в р. І ф. № 1ДФ відображають з ознакою до­ходу «101».

Юрособам-єдинникам із дивідендів, які виплачують фізособам, потрібно утримувати 20% податку на доходи.

Сплатити податок на доходи з дивідендів за загальним правилом податковий агент має під час їх виплати. Але якщо дивіденди нарахова­но, але не виплачено, податок потрібно сплати­ти протягом 30 календарних днів по закінчен­ні місяця, у якому дивіденди було нараховано (пп. 168.1.5 ПКУ).

Під час нарахування (виплати) диві­дендів фізособам не треба сплачувати дивідендні аванси з податку на прибу­ток (пп. 57.РЗ ПКУ).

З реінвестованих дивідендів податку на доходи взагалі не утримують, відобразити такі диві­денди в р. І ф. № 1ДФ потрібно — озна­ка доходу «142».

 

* Військовий збір

Під час нарахування фізособам диві­дендів, із яких справляють податок на доходи, у 2015 році потрібно утримати й 1,5% вій­ськового збору(це не стосується реін-вестованих дивідендів, які звільнено від обкла­дення податком на доходи).

Сплачувати військовий збір треба так само, як і податок на доходи. А загальну суму доходу, з якого утримано військовий збір, та суму самого збору належить включити до відповідного рядка р. II ф. № 1ДФ.

Бухгалтерський облік

Для нарахування та виплати дивідендів вико­ристовують субрахунок 671″ Розрахунки за нара­хованими дивідендами». А якщо підприємство ви­користовує спрощений План рахунків — рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями». Облік ве­дуть у розрізі фізосіб-учасників (акціонерів).

Бухоблік нарахування та виплати дивідендів

№ з/п Зміст господарської операції Кореспс за зага Планом нденціяльним

рахунків

Кореспс за спрс Планом інденціященим

рахунків

Дт Кт Дт Кт
1 Ухвалено рішення про виплату дивідендів учасникам 441 443 44 68/1 68/2
2 Нараховано дивіденди 443 671/1 671/2
3 Утримано з дивідендів:
— податок на доходи 671/1 671/2 641/ПД 68/1 68/2 64/ПД
— військовий збір 671/1 671/2 642/ВЗ 68/1 68/2 64/ВЗ
4 Сплачено до бюджету:
— податок на доходи 641/ПД 311 64/ПД 31
— військовий збір 642/ВЗ 311 64/ВЗ 31
5 Перераховано дивіденди на картрахунки учасників 671/1 671/2 311 68/1 68/2 31