ДЕЩО про ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

1540

ДЕЩО про ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Для щомісячних авансових внесків передбачено  ряд. 13.7 таблиці 1 додатка ЗП до Декларації  № 872. Тут потрібно відобразити всю суму авансів нарахованих за період  січень-грудень 2014 р. згідно з до новорічною редакцією ПКУ. Для дивідендних авансів в таблиці 1 додатка ЗП передбачено декілька рядків:

  • 13.3 – для дивідендних авансів нарахованих у звітному періоді;
  • 13.4 – для дивідендних авансів нарахованих в минулих звітних періодах, що не врахували у зменшення податкових зобо’язань (цю суму беруть з ряд. 13.5.2 декларації за 2013 р.);
  • 13.5 – відображається весь невикористаний запас дивідендних авансів (залишок минулих років +2014р.);
  • 13.5.1 – а цьому рядку виділяємо суму, яка із залишку піде в погашення податкових зобов’язань в поточному періоді;
  • 13.5.2 – вносять залишок між сумою невикористаних авансів та сумою, що піде в погашення в поточному періоді.

Проте податківці наполягають, щоб суму авансів враховувати в останню чергу при визначенні податку для сплати.

Якщо навіть дивідендні аванси перевищують щомісячні аванси в січні-лютому 2015 р., то їх все одно доведеться сплатити в повному обсязі.

Залишок дивідендних авансів, який залишився на 01.01.2015 р. можна буде використати на протязі року.

Якщо підприємство-десятимільйонник отримало збиток в минулому році, а за перший квартал 2015 р. отримали прибуток, то починаючи з півріччя потрібно перейти на звітування поквартальне та сплату податку по травень наступного року.

Пенсійний збір при купівлі іноземної валюти відображають в інших операційних витратах. Це рядок 06.4.43 додатка ІВ Декларації № 872 звідси ця сума потрапить до рядка 06.4 ІВ самої декларації.

Комісійну винагороду банку потрібно віднести до витрат на РКО. В Декларації це рядок № 06.1.

Різницю між комерційним курсом придбання валюти та курсом НБУ в залежності від’ємна вона чи по позитивна потрібно запусувати до відповідних рядків декларації.

Позитивна різниця – рядок 03.30 додатка ІД та 03 ІД в Декларації.

Від’ємна різниця – рядок 06.4.43 додатка ІВ та 06.4 ІВ Декларації.

 

Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів потраплять до додатка АМ. Він складається з трьох таблиць:

  • Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період;
  • Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ ПКУ;
  • Таблиця 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу ІІІ ПКУ.

В таблиці 2 додатка АМ платники податку    відображають витрати на ремонт/поліпшення ОЗ та розраховують 10%-й витратний ліміт за звітний період.

Лімітовані затрати на ремонт включають до рядку 05.1 Декларації № 872. Ті, які належать до адміністративних необхідно включити до рядку 06.1, на збут – 06.2, інших податкових витрат до рядку – 06.4.43 додатка ІВ Декларації 872.