Чи потрібно платити акцизний податок із коктейлів

1764

Чи потрібно платити акцизний податок із коктейлів

Все залежить від інгредієн­тів, використаних для приготування згаданих напоїв, а також концентрації в них спирту ети­лового.

З початку року всіх роздрібних торговців зобов’язали сплачувати 5%-вий акцизний по­даток із вартості проданих ними підакцизних товарів (пп. 213.1.9 ПКУ). До останніх із числа напоїв відносять спирт етиловий, інші спиртові дистиляти, а також алкогольні напої та пиво (пп. 14.1.212, п. 215.1 ПКУ). Таким чином, якщо коктейль можна класифікувати як алкогольний напій, із його вартості доведеться сплатити ак­цизний податок.

Алкогольні напої — продукти, одер­жані шляхом спиртового бродіння цук-ровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом спир­ту етилового понад 1,2% об’ємних оди­ниць, які зазначено в товарних позиціях 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також із вмістом спирту етилового 8,5% об’ємних одиниць та більше,які зазначено в товарних позиціях 2103 90 30 00,2106 90 за УКТ ЗЕД.

Як випливає з визначення, щоб коктейль за­рахувати до числа алкогольних напоїв, він має бути приготовлений на основі харчових спир­тів та:

1)   належати до товарних позицій 2204, 2205, 2206, 2208 за УКТ ЗЕД і містити спирт етиловий в обсязі понад 1,2% або

2)   класифікуватися за товарними позиціямр 2103 90 ЗО 00,2106 90 за УКТ ЗЕД і містити не менш ніж 8,5% спирту етилового.

Ці умови виконуються для більшості коктейлів — вміст спирту етилового в них перевищує 1,2%, а за УКТ ЗЕД їх можна класифікуваті за товарною позицією 2208 «Спирт етило вий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт. Отже, продаж таких коктейлів — об’єкт обкладення 5%-вим акцизним податком. І базою для його нарахування буд вартість усього коктейлю (пп. 214.1.4 ПКУ).