2% ПЕНСІЙНОГО ЗБОРУ ПРИ КУПІВЛІ ГОТІВКОВОЇ ІНВАЛЮТИ

1946

2% ПЕНСІЙНОГО ЗБОРУ ПРИ КУПІВЛІ ГОТІВКОВОЇ ІНВАЛЮТИ

. Відповідно до змін, внесених до п. 5 ст. і Закону № 400, коло платників пенсійного збо­ру звузилося до фізосіб. До того ж об’єктом оподаткування цим збором законодавці зро­били лише операції з придбання готівкової інвалюти. При цьому парламентарії підви­щили ставку пенсійного збору з 0,5% до 2%. Нововведення набрали чинності 01.01.2015 р. До цієї дати пенсійний збір також мали спла­чувати юрособи та фізособи. які придбавали безготівкову інвалюту!

Таким чином, з нового року фізособи при купівлі інвалюти в касах банків та їх пунктах обміну інвалюти, у пунктах обміну інвалюти, що відкриті банками та іншими фінустановами на підставі агентських договорів, укладених із юрособами-резидентами. додатково сплачу­ють пенсійний збір у розмірі 2% від суми опе­рації.

На сьогодні кожній із них дозволено в межах однієї банківської установи купувати готівко­ву інвалюту в еквіваленті 3 тис. грн — в один операційний (робочий) день. При цьому є можливість придбати готівкову інвалюту без обмежень щодо суми у випадках, коли:

  • фізособа купує інвалютну готівку виключ­но для виконання власних зобов’язань в інва­люті за кредитним договором;
  • обсяг готівкової інвалюти, що купується, не перевищує розмір зобов’язань фізособи за кредитним договором (пп. З п. 6 постанови № 758).
  1. Додамо,щоЗакон№71такожвнісдеякі змінищодопорядкусплати»інвалютного» пенсійногозбору.Відповіднодопопередньої редакціїч.Зст.ЗЗакону№400фізособиспла­чувалийогозгіднозПорядком№1740.Після зміндовищевказаноїнормивнійзалишився лишетількинатякпропорядокзарахування пенсійногозборудоДержбюджетуУкраїни. РазомізтимПорядок№1740наразіпрацює внезмінномувиглядіівідповіднодойогоп.З фізособисплачуютьпенсійнийзбірпідчасздій­сненняопераційізкупівліготівковоїінвалюти. Ап.4Порядку№1740уточнює,щосаметоді банк(фінансоваустанова)нараховує(утри­мує)таперераховуєпенсійнийзбірзарахунок коштівклієнтів.Подробиціжоблікубанками нарахованоготаутриманогопенсійногозбору міститьп.5Порядку№1740.

Знову-таки, за ін­сайдерською інформацією є вірогідність по­вернення справляння пенсійного збору і при здійсненні операцій із придбання безготівко­вої інвалюти.

  1. Насамкінецьзауважимо,щовп.5ст.1 Закону№400платникамипенсійногозборуна­званолишефізосіб.Разомізтимвищеназвана нормаміститьзгадкуіпроюросіб(крімбан­ківськихустанов):усенсіконтролюНБУза сплатоюпенсійногозборуприздійсненніопе­раційізкупівліінвалютивготівковійфор­мітаподаннябанкамивідповідноїзвітності.