Продаж сільгоспродукції: якою буде мінімальна бза для ПДВ

2566
сельхозпродукция
сельхозпродукция

Продаж сільгоспродукції: якою буде мінімальна бза для ПДВ

Визначаючи базу обкладення ПДВ,  потрібно орієнтуватися на собівар­тість вирощеної продукції, а не її справедли­ву вартість.

Зауважимо: це обмеження не працює для постачань газу населенню, а та­кож товарів (послуг), ціни на які під­лягають держрегулюванню. Для них база оподаткування дорівнює договірній вар­тості.

Якщо продаж пішов у збиток підприємств потрібно виписати дві податкові накладні:

1)  на суму реалізації за фактичною ціною;

2)  на суму перевищення собівартості над вартістю реалізації. У такій податковій накладній:

у полі «тип причини» зазначають код «17;

  • у графі «Номенклатура товарів/послуг пре давця» записують «перевищення собівартосп самостійно виготовлених товарів, указаних податковій накладній M _»;
  • у полях, відведених для найменування покупця, його, місцезнаходження та номер телефону, постачальник зазначає свої дані.

Поле «Вид цивільно-правового договору й «Форма проведених розрахунків», а також вії ведених для дати й номера договору не заповнюють. Таке правило прописано в останньому абзаі п. 12 Порядку заповнення податкової накладно затвердженого наказом МФУ від 22.09.14 р. № 95 і так вчиняти раніше рекомендували контролери.