ОБКЛАДЕННЯ ПДВ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ У 2015 р.

4322
Информирование ДФС единщиками 4 группы

ОБКЛАДЕННЯ ПДВ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ У 2015 р.

Із 01.01.15 р. для сільськогос­подарських виробників — експортерів виро­щених ними зернових культур товарних по­зицій 1001 -1008 згідно з УКТ ЗЕД на зміну нульовій ставці прийшов звільнений від ПДВ режим оподаткування. Тому такі експортери більше не мають права на податковий кредит. ї

Новації експорту зернових — 2015

У рамках податкової реформи, яка стартувала в новому році, урядовці пролонгували строк дії «зернової» пільги до 31.12.17 р.,вони виклали її в новому п. 152 підрозділу 2 р. XX Податкового кодексу України (далі — ПКУ) з деякими змі­нами.

До 01.01.15 р. експорт зернових також було звільнено від ПДВ, але з одним винятком — для сільгоспвиробників. Нульова ставка застосовувалась для аграріїв-експортерів щодо виробле­них ними культур згаданих видів, які вони ви­ростили на землях сільгосппризначення (що перебувають у їх власності або постійному ко­ристуванні чи оренді) (п. 15і підрозділу 2 р. XX ПКУ). Тому, такі сільгоспвиробники на законних підставах (п. 198.3 ПКУ) зафіксували у 2014 р. податковий кредит у зв’язку з вироб­ництвом цих культур.

Оскільки з 01.01.15 р. для сільгоспників експорт вироблених ними зернових культур звільнено від ПДВ, права на податковий кредит за товарами/послуга­ми, які пов ‘язані з вирощуванням даних куль­тур, в експортерів немає (п. 198.4 ПКУ).

Звертаємо увагу, для суб’єктів спецрежиму: у п. 209.14 ПКУ окремо за­значено, що на їхні експортні постачання сільгосп­продукції (куди відносять і зернові) діє ставка ПДВ 0%. Але з 01.01.15 р. це не відповідає п. 152 підрозді­лу 2 р. XX ПКУ яким експорт зерна сільгоспвироб­ників звільнено від ПДВ.

Тож якщо раніше вхідний ПДВ при виробниц­тві (придбанні) зерна включили до податкового кредиту — при експорті на цю суму слід донарахувати податкові зобов’язання (п. 198.5 ПКУ). Базу оподаткування визначають виходячи із вартості покупки товарів та послуг, які бра­ли участь у формуванні собівартості зернових культур (або вартості придбання самого зерна, якщо його купили) (п. 189.1 ПКУ).Тобто подат­кові зобов’язання фактично дорівнюватимуть раніше задекларованому податковому кредиту за пов’язаними із зерном операціями.

Для донарахування податкових зобов’язань виписують окрему податкову накладну та реєструють її в Єдиному реєстрі подат­кових накладних (пп. «б» п. 198.5 ПКУ). Роблять це не пізніше останнього дня звітного періоду, у якому експортовано зерно.

 

Як оформити податкові накладні

Отже, експортуючи зерно, при виробництві (доставці, зберіганні) якого раніше зафіксова­но податковий кредит, експортер має виписати дві ПН й обидві внести до ЄРПН.

1. ПН на експорт її оформлюють на дату фактичного вивезення зерна, що підтверджено митною декларацією  завіреною печаткою митника (:

у верхньому лівому полі проставляють код із типом причини «07»;

  • у рядку «Індивідуальний податковий но­мер покупця» відображають умовний ШН «300000000000»;
  • у рядках «Особа (платник податку) — поку­пець» та «Місцезнаходження (податкова адре­са) покупця» зазначають найменування (ПІБ) та країну реєстрації покупця-нерезидента;
  • суму постачання пишуть у колонці 12 таб­личної частини ПН, при цьому у виносці (3) про­писують: «пункт 152 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України».

Дані з ПН заносять до рядка 5 декларації з ПДВ за відповідний звітний період та запов­нюють таблицю 3 додатка Д6.

  1. ПН на визнання податкових зобов’язань :
  • у верхньому лівому полі проставляють код із типом причини «09»;
  • у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» — умовний ШН «400000000000»;
  • в інших рядках, відведених для заповнення даних про покупця, експортер зазначає влас­ні дані;
  • графи «Вид договору» та «Форма прове­дення розрахунків» залишають пустими (нулі та прочерки не проставляють).

Сума донарахованого ПДВ потрапляє в ря­док 1 декларації з ПДВ та в рядок » Інші» таб­лиці 1 додатка 5.