Експорт сільгосп.продукції.ПДВ

2607

Експорт сільгосп.продукції

Пунктом 118 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII до ПК внесено пункт 152, відповідно до якого тимчасово до 31.12.2017 включно від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001–1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників.
Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових і технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування ПДВ.

При формуванні податкового кредиту з придбаних та/або виготовлених необоротних активів, які одночасно використовуються в оподатковуваних і неоподатковуваних ПДВ операціях, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 ПК не застосовуються, сплачені (нараховані) суми ПДВ по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД. Такі операції оподатковуються ПДВ у порядку, встановленому ПК.