ВИТРАТИ НА МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ВІДНОСЯТЬ ДО ПОДАТКОВИХ.

3084

Витрати на придбання засобів для прибирання можна включити до податкових. Право віднести суму сплаченого ПДВ до податкового кредиту також є.

Необхідно мати первинні документи про придбання ми­ючих засобів, складені з дотриманням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІУ . З ними підтвердити витрати на придбання, згідно п. 138.2 ПКУ.

Можна ще видати розпоряд­ження чи наказ по підприємству, у якому про­писати конкретні приміщення, для прибирання яких придбаваєте миючі засоби, норми витрат та осіб, відповідальних за їхнє використання. У цьому документі можна посилатися, зокрема, і на ст. 141 Кодексу законів про працю України, котра зобов’язує власника забезпечувати пра­цівникам належні умови праці.

Витрати на придбання миючих засобів для при­бирання приміщень загальновиробничого призна­чення потрапляють до загальновиробничих вит­рат на підставі .пп. «г». «є» пп. 138.8.5 ПКУ.