ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ, ЯК ОБЛІКОВУВАТИ ВИТРАТИ?

1660

Витрати, пов’язані з дезінфек­цією виробничого обладнання братимуть участь у формуванні собівартості готової пивної продукції як загальновиробничі.

Так, згідно зі ст. 22 Закону України «Про за­безпечення санітарного та епідемічного благо­получчя населення» від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ. експлуатуючи виробниче обладнання, підприєм­ство зобов’язане дотримуватися санітарних норм, а також докладати всіх зусиль для за­побігання захворюванням та отруєнню спожи­вачів.

Обслуговуючий персонал, який прибирає виробничі приміщення, має забезпе­чуватися інвентарем, миючими та дезінфікуючими засобами, водовідштовхувальним спец­одягом, взуттям і гумовими рукавичками.

Придбані дезінфікуючі засоби в бух.обліку під­приємства обліковують у запасах на субрахун­ку 201 (див. Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капі­талу, зобов’язань і господарських операцій під­приємств та організацій, затверджену наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291).

Оскільки підприємство виготовляє кіль­ка видів продукції, то в міру використання їх вартість опиниться в собівартості продукції як загальновиробничі витрати на утриман­ня основних засобів (пп. 15.4. п. 16 П(С)БО 16 » Витрати»). Накопичують їх на однойменному рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» для наступного розподілу за видами продукції на рахунок 23 «Виробництво». А після продажу продукції — на субрахунок 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».