ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР У ф. № 1ДФ

10813

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР У ф. № 1ДФ

В розділі II ф. № 1ДФ для фіксації сум доходу, з якого утримують військо­вий збір, відведено два рядки: «Військовий збір» та «Військовий збір — виключення».

У більшості випадків вам доведеться заповнювати перший із них (другий призначено для виправлення помилок). За рядком «Військовий збір» відображають:

  • у графі «Загальна сума нарахованого до­ходу (грн., коп.)» — загальну суму нараховано­го протягом кварталу всім фізособам доходу, із якого утримують військовий збір;
  • у графі» Загальна сума виплаченого доходу (грн., коп.)» — аналогічну суму доходу, але фак­тично виплачену протягом звітного кварталу. Хоча й ідеться про виплачену суму — показуй­те суму приведену до нарахованого доходу (так само як у графах За та 3 розділу І ф. № 1ДФ).

Розібратися з тим, які ж доходи підлягають об­кладенню військовим збором, а які ні, вам допо­може наш довідник: «Обираємо ознаку доходу для заповнення графи 5 розділу І ф. № 1ДФ». У ньому в графі «ВЗ» указано на необхідність обкладення доходу військовим збором.

Якщо, керуючись п. 3.3 Порядку № 4, зарплату, яку виплачуєте в установлені терміни в наступно­му місяці (наприклад, за другу половину березня у квітні), ви включаєте до гра­фи 3 розділу І, це не означає, що ії по­трібно зафіксувати в графі «Загальна сума виплаченого доходу (грн., коп.) «роз­ділу II. Усе тому, що Порядок № 4 не має відповідної спеціальної норми щодо цьо­го. Тож цю графу завжди формують за фактом виплати доходу (незалежно від того, систематична вона чи ні).

— у графі «Загальна сума утриманого подат­ку, збору (грн., коп.)» «нарахованого» — суму утриманого з усіх фізосіб військового збору протягом звітного кварталу;

— у графі » Загальна сума утриманого податку, збору (грн.,коп.)» «перерахованого» — суму вій­ськового збору, фактично сплаченого протягом звітного кварталу до бюджету.

Усі графи заповнюють у грошовій формі — у гривнях із копійками.

Нібито все просто і зрозуміло, втім маємо дати відповіді на ще кілька запитань, які, без сумніву, виникнуть у більшості податкових агентів.

Чи треба до розділу II ф. № 1ДФ включати доходи, нараховані в грудні року, які не підлягали обкладенню війсь­ковим збором, але які було виплачено в січні року?

Ні.Такі доходи до розділу II не потраплять, хоча вони і можуть бути відображені в розділі І (напри­клад, нараховані в грудні дивіденди, які виплатили в січні). Усе тому, що з таких виплат військовий збір не утримується. Згодні із цим і фіскали — див. роз’яснення в підкатегорії 132.05 ЗІР.

У 2014 році підприємство нарахувало до­ходи, з яких було утримано військовий збір (наприклад, зарплату).

Але виплатило такі доходи та сплатило з них військовий збір у січні 2015 року. Чи треба до розділу II ф. № 1ДФ включати такі доходи та суми збору? Якщо так, то як це зробити?

Вважаємо, що суми військового збору, спла­ченого за періоди 2014 р., можуть потрапити до розрахунку за І квартал 2015 р., але головне тут: як саме все відобразити?

Переконані: сума виплаченого в січні доходу, з якого у 2014 р. було утримано збір, та сума само­го збору, сплаченого в січні 2015 року, мають по­трапити до граф «Загальна сума виплаченого до­ходу (грн., коп.) » та «Загальна сума утриманого податку, збору (грн., коп.) » «перерахованого».

І це в той час, коли сума виплаченого доходу та сплаченого податку на доходи з неї може як по­трапити до розділу І, так і не бути відображеною там (коли говоримо про регулярну виплату зар­плати за грудень 2014 р. у встановлений строк у січні 2015 року — у такому випадку сума виплаче­ної зарплати була включена до графи 3 ф. № 1ДФ за IV квартал 2014 року).

Як обчислювати військовий збір із натур-I виплат та відображати цей дохід у ф. № 1ДФ?

Одразу скажемо: роз’яснень щодо нього в ЗІР у день зі свічкою не відшукаєш, а ПКУ нам виходу не пропонує.

Втім ми впевнені: для обчислення військового и збору з натурвиплат, так само як і під час утри-іЇорлда мання податку на доходи, потрібно обчислюва­ти збір з урахуванням натур коефіцієнта. Тобто сума доходу, яку відображено в графі За розділу І, має фактично перекочовувати до графи » Загальна сума нарахованого доходу (грн.,коп.)» та згодом — у графу «Загальна сума виплаченого доходу (грн., коп.)» розділу II.

І це незважаючи на те що ПКУ прямо не пере­дбачає застосування натуркоефіцієнта, що вра­ховував би утримання військового збору. Проте без нього аж ніяк. Адже якщо обчислювати збір без нього, то утримання з натурвиплати не буде проведене, й обчислену суму

збору буде сплаче­но за кошт податкового агента. А це вже новий оподатковуваний дохід для фізособи.

Саме тому, якщо ви, скажімо, плануєте випла­тити фізособі дохід у натуральній формі, його оподаткований розмір доцільно обчислити за допомогою натуркоефіцієнта за формулою: Доп = НВ х К,

де: Доп — сума доходу до оподаткування;

НВ — вартість натурального доходу;

К — коефіцієнт, обчислений за формулою. К = 100 : (100 — Спд — Свз),

де: Спд — ставка податку на доходи (15% чи 20% — залежно від розміру місячного доходу, інколи доведеться формулу коригувати, адже потрібно врахувати дві ставки);

Свз — ставка військового збору (наразі 1,5%).

Якщо застосувати ці формули, ви обчислите суму «брудного» доходу, і в контролерів не ви­никне жодних запитань щодо сум нарахованого та виплаченого доходу та утримань із нього.