Трудовий та цивільно-правовий договори

2334

Трудовий та цивільно-правовий договори

Фізособи можуть бути працівниками, діючи на підставі трудового договору із зарахуванням у штат підприємства й одержуючи пакет відповідних соціальних гарантій та тру­дитися згідно з укладеним цивільно-правовим договором, — підряду чи про надання послуг, з набуттям фізособою статусу підряд­ника чи виконавця.

Отже, за трудовим договором працівник зобов’язується виконувати роботу, визначе­ну угодою, зправилами внутрішньому тру­довому розпорядку, а роботодавець, зобов’язується випла­чувати працівнику зарплату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, ко­лективним договором й угодою сторін (ч. 1 ст. 21 КЗпП).

Цивільно-правовий договір базується на нормах ЦКУ. Ст. 837 визначає його договором підряду, за яким одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завдан­ням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити викона­ну роботу. За договором про надання послуг  одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинен­ня певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконав­цеві зазначену послугу, якщо інше не встанов­лено договором (ч. 1 ст. 901 ЦКУ).

Підряд і послуги —    поняття не ідентичні, але бувають змішані договори, що містять ознаки одно­часно двох цих зобов’язань. Ознаки послуг:

  • відсутність результату майнового харак­теру;
  • синхронність надання та отримання, вжи­ваність послуги при її наданні.

 

Існують інші назви угод між підприємством та найнятою ним фізособою. Наприклад, «договір про виконання робіт». Ним можуть позначити правовідносини як підряду, так і надан­ня послуг. За цивільно-правовим договором оплачують не перманентний про­цес праці, а реальні результати. їх визначають заздалегідь у договорі та оцінюють після закінчення роботи.

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ, УКЛАДАЮЧИ ДОГОВІР ІЗ ФІЗОСОБОЮ

При укладанні договору потрібно визначити та закріпити в його тексті : мету, форму та розмір оплати, пільги та інші важливі умови виконня зобов’язань.

ОБИРАЄМО МІЖ ТРУДОВИМ І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ ДОГОВОРАМИ

Трудовий і цивільно-правовий договори —  різні речі.

Якщо відносини між тим, хто виконує роботу, та тим, для кого її роблять, мають ознаки трудо­вих, такий договір буже трудовим. Навпаки — якщо договір іменується «Трудова угода», «Угода про співпрацю», але при його укладеннф користувались постулатами ЦКУ, а не КЗпП, — договір буде цивільно — правовим.

Найнята за цивільно-пра­вовим договором фізособа не може мати запис у трудовій книжці про роботу на цьому підпри­ємстві, вона не включається до штату підприємства та не має запису в трудовій.

А, якщо контроле­ри в цивільно-правовому договорі з фізособою побачать трудовий договір, то:

1) роботодавець ризикує сплатити фінсанкцію у вигляді штрафу в розмірі:

30 мінзарплат (наразі — 36540 грн);

2) до керівника підприємства можуть за­стосувати адмінвідповідальність, яка йому ви­ллється в чималеньку суму штрафу — від 8500 до 17000 грн.