СПЛИВАЄ РІК ВІД ДНЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКА: ЧИ ТРЕБА ЙОГО ЗВІЛЬНЯТИ

2486
военный сбор
военный сбор

СПЛИВАЄ РІК ВІД ДНЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКА: ЧИ ТРЕБА ЙОГО ЗВІЛЬНЯТИ

Ні, звільняти мобілізованих піс­ля закінчення року від призову не обов’язково. Це лише право працедавця (але робити це не радимо, так як можуть бути прийняті зміни на законодавчому рівні, що звільнення таких працівників заборонять.

За мобілізованими працівниками, які підлягають демобілізації, але виріши­ли продовжити службу за контрак­том, зберігають місце роботи (посаду) та середній заробіток незалежно від підпоряд­кування та форми власності підприєм­ства, більше ніж один рік (ч.4 cm. 119 КЗпП).

Якщо роботодавець бажає припинити тру­дові відносини з працівником, тооформити звільнення можна на підставі п. З ч. 1 ст. 36 КЗпП.  Виплачувати вихідну допомо­гу в разі звільнення за такою підставою КЗпП не змушує.

Тут доречно згадати й правило зі ст. 116 КЗпП: якщо працівник у день звільнення не працював, то суму остаточного розрахунку слід виплати­ти не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. А згідно з п. 4.2 Інструкції № 58 у таких випад­ках на поштову адресу працівника надсилають повідомлення про необхідність отримати трудо­ву книжку.

 

ЯК ОБЧИСЛИТИ КОМПЕНСАЦІЮ ВІДПУСКНИХ МОБІЛІЗОВАНОМУ ПРАЦІВНИКУ

Період, протягом якого за мо­білізованим зберігали місце роботи і середній заробіток, входить до стажу, що дає право на щорічну відпустку. А визначаючи середній за­робіток для компенсації відпускних, до розра­хунку беруть і суму середнього заробітку мо­білізованого, і календарні дні, за які її нарахо­вано. А

  1. Щоб дізнатися, входить певний період до відпускного стажу чи ні, відкриємо Закон про відпустки. За п. 2 ч. 1 ст. 9 цього документа до стажу роботи, що дає право на щорічну основ­ну відпустку, зараховують час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із за­конодавством зберігали місце роботи (посаду) та зарплату повністю або частково.
  2. Згідно Порядку № 100 здійснимо розрахунок середнього заробітку.