СОЦСТРАХУВАННЯ ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ в 2015 році

1321

СОЦСТРАХУВАННЯ ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ в 2015 році

Соцстрахівськими виплатами, пов’язаними з тимчасовою втратою праце­здатності,є допомога по тимча­совій непрацездатності (не пов’язаної з нещас­ним випадком на виробництві та профзахворю­ванням), допомога по вагітності і пологах, допо­мога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) та оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курорт­ного закладу після перенесених захворювань і травм. Решта видів надання матзабезпечення, які здійснював до 01.01.15 р. на користь застрахованих осіб Фонд соціального страхуван­ня з тимчасової втрати працездатності, канули в Лету.

У 2015 р. виплати, пов’язані з ТВП, нада­ватимуть робочі органи Фонду соціально­го страхування України не одразу, а лише по завершенні заходів, пов’язаних з утво­ренням такого Фонду та його робочих органів.

До завершення заходів, пов ‘язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів, виконавчі дирек­ції та робочі органи Фонду з ТВП викону­ють у межах компетенції функції та за­вдання, передбачені Законом №1105. Тож  для отримання фінансування на виплату лікарняних, декретних та допомоги на по­ховання роботодавцям слід звертатися до Фонду з ТВП, аж поки не будуть ство­рені робочі органи нового Фонду.

Алгоритм отримання роботодавцем названих соцвиплат (окрім оплати лікування в санаторно-курортному закладі) у поточному році виглядає наступним чином:

  • Підприємство подає робочому органу Фонду заяву-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми ма­теріального забезпечення за їх видами.
  • Робочий орган Фонду не більше 10 днів роз­глядає документи.
  • За наявності підстав та порядку в поданих роботодавцем документах робочий орган Фонду здійснює фінансування страхувальника-роботодавця протягом десяти робочих днів після над­ходження заяви.

Ну а для отримання сум страхових виплат страхувальник-роботодавець відкриває в банку окремий поточний рахунок.

Тобто, сам механізм отримання соц­страхівських виплат порівняно з тим, який рані­ше проходили роботодавці, не змінився.

Розмір лікарняних залежно від страхового стажу

  1. До трьох років — 50% середньої зарплати (доходу).
  2. Від трьох до п’яти років — 60% середньої зарплати (доходу).
  3. Від п’яти до восьми років — 70% середньої зарплати (доходу).
  4. Понад вісім років — 100% середньої зарплати (доходу).

 

Щодо пільгових категорій населення застрахованих осіб, які мають право на отримання виплат, змін не відбулося (діятиме  п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105). лікарняних у розмірі 100% середньої зарплати (доходу).