Дисциплінарне стягнення з працівників

1767

Дисциплінарне стягнення з працівників

Застосування стягнення за порушення трудової дисципліни стосується лише осіб, які працюють на підприємствах, установах, організаціях на умовах трудового договору і є штатними працівниками. До позаштатних виконавців робіт або тих, хто працює за договором цивільно-правового характеру (глави 61,62,63 Цивільного кодексу України), не можуть застосовуватися заходи дисциплінарного стягнення.

Статтею 147 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана або звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші види дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом (далі – роботодавець) безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці, і не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку (стаття 148 КЗпП).