Акт приймання-передачі

24047
  Додаток №


від _____________ 201__ р. до договору оренди нежитлового приміщення

від __ _______________201__ року №

 

Акт приймання-передачі №

 

м. Київ «_____»  ______________201__ року

 

__________________________________________________________, яка діє на підставі_____________________________________________, в подальшому «Орендар», з однієї сторони, та

______________________________________________________________________, яка діє на підставі____________________________________________________________________, в подальшому
«Орендодавець», з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»,

склали даний Акт приймання-передачі № 2 (далі по тексту – Акт №2) до Додаткової угоди №1 від 28 січня 2015 року (далі по тексту – Додаткова угода №1) до Договору оренди нежитлового приміщення   №  4 від 15 листопада 2014 року   (далі по тексту – «Договір») про наступне:

  1. Орендар повернув, а Орендодавець прийняв нежитлове приміщення розміщене у будівлі, що знаходиться за адресою: ____________________________________________________  (далі по тексту – «Приміщення»)  загальною площею _______________ (__________________________)  кв. м.
  • перший поверх групи приміщень складається із:

Приміщення передається у технічно-справному стані і відповідає умовам Договору.

  1. Акт №___ складений у 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
  2. Даний Акт №____ є невід’ємною частиною Договору.
  3. Невід’ємною частиною Акту № є Додаток у вигляді Плану за поверхами на будівлю по вулиці_______________________.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

                  ОРЕНДАР                                                          ОРЕНДОДАВЕЦЬ

 

 

_________________

 

 

_________________