З картки клієнта було знято неправильну суму

5051

З картки клієнта було знято неправильну суму

Різницю між сумою в чеку й знятою з карти клієнта підприємству потрібно повернути.  До доходу таку суму не включають.

У який строк треба повернути гроші

Кошти, які помилково потрапили на рахунок, згідно із ч. 1 ст. 1212 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ),  є безпідставно придбаним майном, яке належить повернути.

Закон України «Про платіжні системи й пере­каз коштів в Україні» від 05.04.01 р. № 2346-Ш (далі — Закон №2346) таку операцію в час­тині переплати тлумачить як неналежний пере­каз (п. 1.24 ст. 1 Закону № 2346). Тоді підприєм­ство виявляється неналежним одержувачем, а клієнт — неналежним платником (п.п. 1.23, 1.32 ст. 1 Закону № 2346).

У свою чергу, п. 2.35 Інструкції про безготів­кові розрахунки в Україні в національній ва­люті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22, зобов’язує неналеж­ного одержувача повертати помилково отри­мані кошти в установлені законодавством стро­ки (байдуже, із чиєї провини переплачено гро­ші — банку чи самого платника).

В ст. 6 Указу Президента України «Про заходи по нормалізації платіжної дис­ципліни в народному господарстві України» від 16.03.95 р. № 227/95 (далі — Указ № 227), згід­но з якою підприємство, котрому надійшли на рахунок помилково зараховані кошти зобов ‘язано повернути їх протягом 5 днів.

Зауважимо, відлічувати цей строк належиті із моменту повідомлення підприємства про за рахування грошей на рахунок.

А коли повернення взагалі не здійснили, тоце вже роблять за судовою процедурою за за явою клієнта.

У якій спосіб повертати переплату

Контролери вважають, якщо покупець оплатив рахунок за допомогою банківської картки, то й повернути кошти також потрібно безготівково. Свою точку зору вони виклали категорії 109.02 Загальнодоступного інформа ційно-довідкового ресурсу.

Чи існує відповідальність за неповернення грошей

Відповідальність за несвоєчасне повернення суми, що помилково потрапила на рахунок під­приємства, може бути застосована як до підпри­ємства в цілому, так і до уповноважених осіб.

Першу урегульовано ст. 625 ЦКУІ якщо бух­галтер не переказав у п’ятиденний строк по­милково зараховану суму на рахунок, клієнт має право вимагати в нього повернення в при­мусовому порядку. Тобто на підставі заяви та/ або через суд.

Коли справа все-таки дійде до суду, то клієнт має право вимагати в підприємства по­вернути всю суму переплати з урахуванням ко­ефіцієнта інфляції за весь період прострочення, а також 3% річних від простроченої суми.

Щодо персональних санкцій, то встановлені вони ст. 6 Указу № 227 і застосовують їх уже безпосередньо до керівника підприємства й го­ловбуха. Розмір штрафу  — 2 НМДГ. тобто по 34 грн на кожного.

Особливості обліку помилково одержаних сум

З 01.01.15 р. податковий облік підпорядкова­но бухгалтерському (п. 134 Податкового ко­дексу України, у редакції від 01.01.15 p.,далі — ПКУ).

Як зазначено нами вище, помилково зня­та з карти клієнта сума не є майном підпри­ємства й такі гроші потрібно віддати. їх одер­жання не обумовить збільшення економічних вигід підприємства, а тим паче не зменшить зобов’язання, які призводять до збільшення капіталу. Тому в поняття доходу ця операція не вписується (п. З НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Відповідно, у підприємства з’являється кре­диторська заборгованість перед клієнтом у розмірі різниці між сумою в чеку й сумою, що потрапила на рахунок підприємства.

Таку операцію бухгалтер в обліку має відобра­зити проводкою Дт 311 «Поточні рахунки в на­ціональній валюті» Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами «. У свою чергу, повернення грошей покажуть зворотною — Дт 685 Кт 311.

Та коли бухгалтер помилку помітив не одразу й вніс усю суму, що «капнула» на поточний ра­хунок, до доходу підприємства, скажімо, провів Дт 311 Кт 701 «Дохід від реалізації готової про­дукції» , то ситуацію можна виправити відстор-нувавши неправильний запис у частині помил­ково зарахованої суми. Для цього роблять про­водку Дт 311 Кт 701 (методом сторно) і потім ві­дображають уже правильну — Дт 311 Кт 685.

ПДВ на суму, що по­милково опинилася на рахунку підприємства, не нараховують, бо об’єкта оподаткування тут простісінько немає (п. 185.1, пп. 14.1.191 ПКУ).


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: A non-numeric value encountered in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997