РЕГІОНАЛЬНИЙ СПІВРОБІТНИК ЇДЕ У ВІДРЯДЖЕННЯ

2183

РЕГІОНАЛЬНИЙ СПІВРОБІТНИК ЇДЕ  У ВІДРЯДЖЕННЯ

 

На сьогодні ні Податковий кодекс України, ні Кодекс законів про працю України не містять тлумачен­ня терміна «відрядження». Абз. 1 п. 1 p. І Інструкції про службові відря­дження в межах України та за кордон у редак­ції наказу Мінфіну України від 17.03.11 р.№ 362 дає визначення цьому поняттю. Для госп­розрахункових підприємств Інструкція про від­рядження — довідковий норматив (див. листи ДПАУ від 07.09.11 р. № 10077/5/15-1216 та від 31.03.12 р. № 5742/6/15-1415). Службове від­рядження — це поїздка працівника за розпоря­дженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).

Зверніть увагу! Коли підрозділ підприємства знаходиться в іншій місцевості, то місцем постійної роботи працівника називають той підрозділ, робота в якому обумовлена трудовим дого­вором (контрактом) — п. 2 p. І Інструкції про відрядження. Радимо прописа­ти трактування відрядження в Положенні про відрядження.

Щоб поїздка регіональних колег стала відрядженням, керівнику офісу слід видати наказ. Працівнику треба видати аванс на відрядження — гроші можна перерахувати на банківську платіж­ну картку колеги або зробити на його ім’я бан­ківський переказ (це нормативно не забороне­но) (ст. 121 КЗпП).

По завершенні відрядження працівник про­тягом п’яти банківських днів від дня, наступ­ного за днем закінчення відрядження, повинен відзвітувати за виданими коштами (п. 170.9 ПКУ). Для цього йому слід подати в бухгал­терію Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, за формою, за­твердженою наказом Міндоходів України від 24.12.13 р. № 845, разом із від­повідними підтвердними документами. Цілком допустимо, що Звіт направлять поштою в голов­ний офіс (для надійності скористайте­ся експрес-відправленням). Відряджений працівник повинен повернути не­використану частину авансу, перерахувавши її на рахунок фірми.