Як оформити на підприємстві практиканта чи стажиста

4889

Як оформити на підприємстві практиканта чи стажиста

Стажування може проходити учень у вільний від навчання час за отримуваню ним спеціальністю. Між учнем та підприємством укладається відповідний договір (форма встановлена в додатку до Порядку № 20). Запис в трудовій книжці робити  потрібно зробити студенту.

Практику проходять учні молодших курсів, які не здобули освітньо-кваліфікаційного рівня. Тому договір буде укладати вищий навчальний заклад та підприємство, що прийме практиканта (форма встановлена 1 до Положення № 93). Студенти в праві самі обирати місце проходження практики. В трудовій книжці не обов’язково робити запис практиканту.

Стажисти надають на обране ними місце роботи наступні документи:

заява затвердженої Порядком № 20 форми;

  • копії паспорта, документа про освіту (за наявності) та документа про присвоєння реєст­раційного номера облікової картки платника податків;
  • медична книжка (подає стажист, який про­ходитиме стажування за професією, передба­ченою Переліком № 559);
  • сертифікат про проходження профілак­тичного наркологічного огляду та довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду — подають у випадках, коли стажування проходитиме за професіями (роботами), для яких отримання сертифіката та/або довідки передбачено постановою № 1238 та постановою № 1465;
  • трудова книжка.

За стажистом закріплюється керівник стажування, за яким відповідно не може бути закріплено більше 2 чоловік, які стажуються. Керівник стажування повинен мати стаж за відповідною професією не менше 3 років та можливість керувати стажуванням потрібно прописати в посадовій інструкції. Така відповідальна місія повинна бути оплачена не менше як 5% від суми основної заробітної плати.

Керівник стажування розроблю програму для стажиста. Потім керівник підприємства затверджує відповідну програму та видає наказ.

Зауважимо, що строк стажування не має перевищувати 6 місяців. По закінченню практики керівник підприємства видає стажисту висновок про результати перебування на стажуванні.

Договір між практикатном та підприємство оговорюєть та не може перевищувати 5 років. За практикантом також призначається  керівник практики від навчального закладу та від підприємства, на якому студент проходить практику. Як і у випадку зі стажуванням керівнику практики від підприємства повинна бути встановлена оплата (можна у вигляді премії) та такі обов’язки передбачаються посадовою інструкцією. Витрати на практику студента відшкодовують вищі начальні заклади. Керівнику практити від навчально закладу також передбачена оплата за дану роботу.

Та на останок додомо, що практикантам та стажистам потрібно виплатити винагороду, яка прирівнюється до заробітної плати.