Працевлаштування пенсіонера

2576
працевлаштування пенсіонера

Працюючий песіонер втрачає право на індексацію пенсії з дати працевлаштування, якщо гагальний розмір отриманої зарплати та пенсії вище прожиткового мінімуму. В найближчий термін після працевлаштування потрібно подати в відділ перерахунку пенсій фонду копію трудового (цивільно-правового договору). Якщо цього не зробити вчасно, то після спливу 2 місяців Фонд самостійно зробить перехахунок пенсії та утримую сумму надлишкого виплаченої індексації.

Приклад розрахунку індексації, підвищення пенсії (без урахування індексації) у зв’язку із перерахунком пенсії відбулося з грудня 2013 року.

Грудень 2013 року – базовий місяць, у грудні 2013 р. та січні 2014 р. пенсіяне індексується.

З січня 2014 р. починається обчислення наростаючим
підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

За січень індекс споживчих цін становить 100,2 відсотка, його опубліковано у лютому 2014 р. Оскільки поріг індексації (101 відсоток) не перевищено, підстав для індексації пенсії немає. У лютому та березні пенсія не індексується.

За лютий 2014 р. індекс споживчих цін становить 100,6 відсотка, його опубліковано у березні 2014 р. Індекс споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення наростаючим підсумком становить 100,8 відсотка (100,2*100,6/100), що не перевищує 101 відсотка. Тому у квітні пенсія також не підлягає індексації.

За березень індекс інфляції становив 102,2 відсотка. Наростаючим підсумком із січня індекс споживчих цін для проведення індексації становить 103 відсотки (100,2*100,6/100*102,2/100).

Поріг індексації перевищено, тому з травня 2014 р. (місяця, наступного за опублікуванням індексу) настають підстави для індексації пенсії.

У травні 2014 року пенсії індексуються в межах 949 грн. Сума індексації становить 28,47 грн. (949*(103-100)/100).

За квітень індекс інфляції становив 103,3 відсотка. Наростаючим підсумком з січня індекс споживчих цін для проведення індексації становить 106,4 відсотка (100,2*100,6/100*102,2/100*103,3/100).

Опубліковано індекс за квітень у травні, отже, у червні 2014 року сума індексації пенсій становить 60,74 грн. (949*(106,4-100)/100).
Індексація визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від місяця підвищення пенсії внаслідок проведених перерахунків, розміру такого підвищення, а також інших обставин.
Так, пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, не належать до об’єктів індексації.
Крім того, якщо пенсіонер працює, в першу чергу індексується сума оплати праці, пенсія індексується після індексації заробітної плати на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій зазначається розмір його оплати праці, проіндексована її сума і сума індексації.
При цьому загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.
Таким чином, якщо працюючий пенсіонер отримує за місцем роботи заробітну плату, яка встановлена на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи, і вище, — відсутній розмір пенсії, який підлягає індексації.
Слід також зазначити, що з метою проведення індексації пенсії, своєчасних перерахунків пенсійних виплат, пенсіонери повинні своєчасно надавати до органів Пенсійного фонду України документи про своє працевлаштування, звільнення, перебування у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями на підставі договорів цивільно-правового характеру тощо.
У разі, коли пенсіонер звільняється з роботи, своєчасне повідомлення органу Пенсійного фонду України, де він перебуває на обліку, про час звільнення (довідка з роботи, трудова книжка і т. п.) дасть змогу у найкоротші терміни провести належні перерахунки пенсії та нарахувати індексацію пенсії за умови настання підстав для її проведення.