ПЕНСІЇ ВРАХОВУЮТЬ ПЕРІОД БЕЗРОБІТТЯ

1696

ПЕНСІЇ ВРАХОВУЮТЬ ПЕРІОД БЕЗРОБІТТЯ

До страхового стажу ввійде не весь період пере­бування на обліку в центрі зайнятості, а лише період одержання допомоги по безробіттю. Пояснимо наше твердження.

За ст. 24 Закону України «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування’ від 09.07.03 р. № 1058-1V період, протягом яко­го особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на ви­падок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємниць­кої діяльності) та матеріальну допомогу в пе­ріод професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

При цьому період отримання допомоги по без­робіттю підтверджують:

  • за час до 01.10 р. — записом у трудовій книжці;
  • починаючи з 01.10 р. — даними пер­соніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку ПФУ.

Таким чином, якщо Ви почали отримувати до­помогу по безробіттю лише із 07.03.07 р., саме із цієї дати й до закінчення виплати такої допо­моги буде враховано у страховому стажі період отримання допомоги по безробіттю. А ось пе­ріод обліку в центрі зайнятості без одержання допомоги не входить до страхового стажу.