ЧИ ПОВИННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПІДТВЕРДЖУВАТИ ВІДОМОСТІ В ДОВІДЦІ ПРО ЗАРПЛАТУ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

1799

ЧИ ПОВИННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПІДТВЕРДЖУВАТИ ВІДОМОСТІ В ДОВІДЦІ ПРО ЗАРПЛАТУ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

 

Таке підтвердження варто на­дати.

Нагадаємо, що за ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.03 р. № 1058-1V для обчислення пенсії враховують зарплату (дохід) за весь період страхового стажу почина­ючи з 1 липня 2000 року. А за бажанням пенсіо­нера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016 року або коли страхо­вий стаж починаючи з 1 липня 2000 року ста­новить менше 60 місяців для обчислення пенсії  також ураховують зарплату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року незалежно від перерв У свою чергу. Порядком подання та оформ­лення документів для призначення (перера­хунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій­не страхування», затвердженим постановою Правління ПФУ від 25.11.05 р. № 22-1, установлено, що до заяви на призначення пенсії додається довідка про заробітну плату (дохід) до 1 липня 2000 року (додаток 1). При цьому постановою Правління ПФУ від 07.07.14 р.№ 13-1, яка набрала чинності 29.08.14 р., внесено зміни до Порядку №22-1 Уточнено: у довідці має бути зазна­чено назву первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адресу, за якою можливо провести перевірку відповід­ності змісту довідки первинним документам.

Водночас ст. 31 Закону У країни «Про Державний бюджет У країни на 2014 рік» від 16.01.14 р. №719-VII передбачає, що перевірки підприємств, уста­нов та організацій, фізичних осіб — підприємців контролюючими органами (крім ДФС України) протягом серпня — грудня 2014 року здійсню­ються винятково з дозволу КМУ або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

Саме тому працівники управлінь ПФУ змушені просити роботодавців надавати для підтверджен­ня сум заробітку, зазначених у довідках для при­значення пенсії, або копії первинних документів про нараховану працівнику зарплату, засвідчені в установленому порядку (напис «копія вірна», підпис відповідальної особи та печатка підпри­ємства), або заявку щодо проведення перевірки (надати письмове погодження (у довільній фор­мі) на проведення перевірки цього питання).

Якщо ПФУ не зможе перевірити відомості з довідки, останню не візьмуть до уваги підчас при­значення пенсії.