КАФЕ ТА БАР ПІД ОДНИМ ДАХОМ

6912

КАФЕ ТА БАР ПІД ОДНИМ ДАХОМ

Якщо кафе та бар — різні суб’єкти господарювання, персонал, задіяний в роботі обох, повинен бути оформлений і втого, і в іншого. В протилезно випадку потрібно чекати великих штрафів.

*Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджена на­казом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.01 р.№260.

Нагадаємо: з 01.01.15 р. роботодавцям-підприємцям не потрібно реєструвати трудові договори з найманими працівниками в службі зайня­тості.

Потрібно розподілити підрозділи між підприємствами (підприємсями) та заключити трудові договори з персоналом відповідно до такого розподілу.

Зауважимо:робота за сумісницт­вом — це виконання працівником роботи у вільний (!) від основної роботи час.

 

Висновок! Щоб залучати працівників кафе до роботи в барі, який є іншим суб’єктом господарювання, оформлюйте їх на ро­боту за сумісництвом.