ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ АВТО БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

2255

ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ АВТО БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Відправляємо авто на СТО

Єдині вимоги до виконавця ТО й ре­монту колісних транспортних за­собів прописано в Технічному регла­менті ТО.

Із СТО укладають договір про надання послуг. Він по­винен містити істотні умови:

—найменування та адреси сторін договору;

— перелік робіт із ТО, термін їхнього вико­нання;

— вартість робіт і порядок розрахунків:

  • перелік складових частин (матеріалів), ви­користаних виконавцем для ТО, а також нада­них замовником для проведення робіт:
  • список документів, які надають замовни­ку для підтвердження виконання ТО, та гаран­тійні зобов’язання виконавця щодо проведе­них робіт.

Передача. Коли істотні умови до говору буде погоджено, установа зможе передати автівку на ТО. Таку подію су проводжують Актом передачі-приймання дорожнього транспортного засобу (ДТЗ), його складових для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту. Його форму наведено в додатку 2 до Правил № 792. У документ обов’язково вказують інформацію, визначену в п. 16 Правил № 792.

Повернення. Після проведення ТО виконавець повертає установі автівку. Передачу супроводжують іншим документом — Актом передачі-приймання дорох нього транспортного засобу (ДТЗ), його складових після надання послуг з технічного обслуговування і ремонту. Форму документа наведено в додатку 3 до Правил № 792.

  • Оплата.Коли всі зобов’язання договором СТО виконала, установа оплачує вартість послуг згідно з актом прийняття наданих послуг. Видатки для оплати планують і проводять за КЕКВ 2240 «Оплата п слуг (крім комунальних)».

 

Власними силами, але з меншими витратами

.

Для проведення самостійного ТО необхідно зробити ось що:

  1. Видати наказ на проведення сезонного ТО.

2.Придбати потрібні запчастини та пально-мастильні матеріали (далі — ПММ). Видатки для їх придбання проводять за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

  • Видати зі складу матеріали для проведен­ня ТО. Видачу оформляють накладною (вимо­гою) ф. № 3-3.
  • Показати списання запчастин та ПММ у бух.обліку.