БЮДЖЕТНИК ПРОДАЄ МЕТАЛОБРУХТ ВІД АВТО

6013

БЮДЖЕТНИК ПРОДАЄ МЕТАЛОБРУХТ ВІД АВТО

Кошти від реалізації ме­талобрухту не можна зараховувати на реєст­раційний рахунок, призначений для фінансу­вання установи. Потрібно відкрити спеціаль­ний реєстраційний рахунок для зарахування власних надходжень в органі Казначейства. (див.БКУ).

Надходження від прода­жу металобрухту належать до спецфонду кош­торису бюджетної установи, конкретно — до

четвертої підгрупи І групи власних надходжень бюджетника (ч. 4 ст. 13 БКУ).

Для надходжень за різними кодами класифікації доходів бюджету (а надходженням від реалізації майна бюджетника присвоєно код  25010400) установі відкривають окремі рахунки.

Відкривати окремі рахунки для над­ходжень спецфонду за кожним ко­дом класифікації доходів бюджету вимагає й п. 2.2 Порядку № 758.
ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матцінностей;Напрями використан­ня коштів, що надійшли від продажу металобрухту знайдемо в ч. 4 ст. 13 БКУ. Витратити такі кошти можна на:

  • покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання й транспортування відходів і брухту в приймальні пункти;
  • господарські потреби установи (у т.ч. на оплату комунальних послуг і енергоносіїв).

Проте, є низка заборон і обмежень. По-перше, якщо доходи спецфон­ду перевищують заплановані витрати, ч. 9 ст. 51 БКУ наказує витрачати надпланові надходжен­ня передусім на погашення кредиторки із за­рплати, нарахувань на неї, стипендій, комуналь­них послуг та енергоносіїв. Коли таких боргів немає, половину незапланованих доходів вико­ристовують на видатки, не забезпечені кошта­ми загального фонду кошторису, решту — на заходи з перелічених вище напрямів.

По-друге, табу на низку видатків розпоряд­ників коштів держбюджету зовсім нещодавно встановили в Заходах щодо економії. Їх варто врахувати при плануванні витрат.