ЗМІНИ до ПКУ з січня 2017 року

5641

ЗМІНИ до ПКУ з січня 2017 року

Як відомо, 30 грудня 2016 року Президент підписав зміни до ПКУ, що на даний час набрали юридичну силу.

Почнемо короткий аналіз найголовніших змін.

Підпункт 14.1.24. великий платник податків — юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 мільярд гривень або загальна сума платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує двадцять мільйонів гривень”.

При виплаті дивідендів юридичною-особою неплатником податку на прибуток фізичній особі-засновнику, остання сплачує 9% ПДФО, а не 18%, як було до набрання даних змін. В такому разі авансових внесків з податку на прибуток сплачувати не потрібно (дане правило діє при виплаті засновникам-юр.особам). Також, не потрібно забувати, що засновник-фізична особа сплачує 1,5% війського збору з суми отриманих дивідендів. Податковм агентом по сплаті ПДФО та військового збору з суми дивідендів є юридична-особа ємітент корпоративних прав.

Давно обговорювані зміни, щодо передачі доступу до баз даних платників податків Міністерству Фінансів, залишивши Державній фіскальній службі тільки сервісну функцію, також вступили в дію. ДФС України зараз може надавати тільки індивідуальні консультації. Ще до 1 липня 2017 року «фіскалам» необхідно завершити всі налаштування для повноцінної роботи Електронного кабінету платника податків. Ми вже тестували даний сервіс. Дійсно звірку, щодо стану розрахунків з бюджетом можно провести через даний сервіс, маючи електронний цифровий підпис, в розрізі кожного виду податків та зборів. Проте, для сприйняття дані форми звірки не є дуже зручними. Ще даний сервіс зручний тим, що можна листуватись з органами ДФС в електронному вигляді, подати реєстраційну заяву платника податку на додану вартість,  заяву про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість,  заяву про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних, скористатися сервісами системи «Електронного адміністрування ПДВ» (для платників ПДВ). Але можемо виділити негативний момент, — контролюючим органам дали можливість отримувати інформацію не тільки по наявність банківських рахунків, а й про договори, що укладені між фізичними особами та банківськими установами про зберігання цінностей чи оренди банківського сейфу (комірки).

З Плановими комплексними заходами на 2017 рік можна ознайомитись за наступним посиланням: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c10dd7e3-1cb0-4e10-b6b4-a168042cd321&title=NakazMinekonomrozvitkuVid15-11-2016-1909-proZatverdzhenniaPlanuKompleksnikhPlanovikhZakhodivDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-OrganivDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-Na2017-Rik-.  Радісною новною є те, що відтепер позапланові перевірки можуть бути проведені тільки за рішенням суду.

Для платників ПДВ у нас є радісна новина: реєстрація податкових накладних за першу половину місяця (1-15 числа місяця) реєструються до кінця даного календарного місяця, а податкові накладні за другу половину місяця (16-30,31 числа місяця) реєструються включно по 15 число наступного місяця за тим, в якому вони виписані. Але на цій новині всі позитивні зміни закінчуються. Збільшено термін реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН з 180 до 365 календарних днівВідтепер, згідно пункту 20.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, приймає рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. І, платнику ПДВ, щоб відновити реєстрацію податкової накладної необхідно надати напротязі 5 днів пояснення, що підтверджують реальність операції, на яку виписується податкова накладна. На час зупинки реєстрації податкової накладної відлік днів для граничної реєстрації зупиняється, штрафні санкції за цей період не застосовуються. Період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, протягом якого така процедура здійснюється без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладни

З цього року в податкових накладних потрібно вказувати код УКТ ЗЕД для товарів, для послуг — код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Платники податків,  крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не повністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. Уточнено, що до  31 грудня 2017 року штрафні санкції за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не застосовуються.

Складені платником податку розрахунки коригування до податкових накладних,  складених до 1 лютого 2015 року, розрахунки коригування до податкових накладних, які не підлягали наданню отримувачу (покупцю) — платнику податку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов’язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складені після 1 липня 2015 року до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року на отримувача (покупця) — платника податку, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) товарів/послуг”.

Відтепер заборонені помилки в обов’язкових реквізитах податкової накладнї і за їх допущення передбачені штрафні санкції. Зволікати з виправленням помилок не радимо, розмір штрафних санкцій зростатиме в залежності від днів затримки виправлення. Можемо зробити висновок, що допущення помилок в обов’язкових реквізитах буде перепоною для віднесення сум ПДВ до податкового кредиту за даними податквими накладними. Одночасно уточнено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1  липня 2017 року в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ може бути подана державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію. Електронна копія реєстраційної заяви передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з ЄДРПОУ.

Ось і дійшли ми до трансфетного ціноутворення.  Деякі зміни, що на нашу думку є важливими:

— операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, у якому держави (території) було включено до такого переліку”;

— у підпункті 39.2.1.7: в абзаці другому цифри “50” замінити цифрами “150”;в абзаці третьому цифру “5” замінити цифрами “10”. Це значить, не підпадають під правила трансфертного ціноутворення операції, якщо дохід платника податків менше 150 млн грн, а сума операцій з контрагентом, які можна визнати контрольованими, менше 10 мільйонів, то звіт про контрорльовані операції можна не подавати.

Щодо податку на прибуток:

— 46.2. Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації  з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу. Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність електронного цифрового підпису такого платника податків, у тому числі, але не виключно, у зв’язку із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки. Контролюючим органам забороняється в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів.

Щодо адміністрування акцизного податку, можемо сказати, — значних змін не відбулось. Ось, уточнено одну норму НКУ, що до цього часу діяла: «…Платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого як у межах, так і понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального.»

Збільшено ставки акцизного податку на паливо, що сплачується імпортерами (оптовиками), а саме вставновлено єдині ставки паливо, не залежно від вмісту сіри, взамін підвищенню ставок, відмінено роздрібний акциз.

Єдиний податок.

«…293.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі — прожитковий мінімум), другої групи — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі — мінімальна заробітна плата),  третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки)…”

Також платникам єдиного податку 1 групи дозволено сплачувати мінімальний внесок з ЄСВ на рівні 0,5% від мінімального розміру ЄСВ.

Для сільхозвиробників відмінили спецрежим по оподаткуванню ПДВ, з 2017 року вони обліковуються платниками ПДВ за загальними правилами.

Приємною новиною є те, що з цього року не сплачується 2% в Пенсійний фонд при купівлі фізичними особами іноземної валюти готівкою.

І, наостанок, найбільш резонансніша новина — мінімальна заробітна плата в 2017 році становитиме 3 200,00 грн. У зв’язку з підвищенням мінімальої заробітної плати підприємствам та підприємцям обіцяють більш регулярні перевірки з приводу дотримання трудового законодавства та значні штрафи.

Ще з 04.01.2017 року почиають діяти обмеження з розрахунків готівкою. Від цього часу фізичні особи між собою та із суб’єктами підприємницької діяльності напротязі дня можуть на суму не більше 50 000,00 грн в готівковій формі.