Яким чином здійснюється повернення державного мита?

5435

Порядок обчислення та справляння державного мита визначено Інструкцією про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 № 811 (далі – Інструкція № 811) та Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 (далі – Порядок № 787).
Згідно з пп. 2-3 розд. ІV Інструкції № 811 повернення державного мита здійснюється органом Державної казначейської служби України (далі – органи Казначейства), на рахунок якого зараховано цей платіж, на підставі заяви платника, поданої ним протягом року з дня зарахування державного мита до бюджету, до відповідного органу, що контролює справляння надходжень державного мита.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету» органами, які контролюють справляння надходжень бюджету за кодами бюджетної класифікації, на які зараховується держмито, є:
22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» та 22090200 «Державне мито, не віднесене до інших категорій» – Міністерство юстиції України та держадміністрації і органи місцевого самоврядування;
22090300 «Державне мито за дії, пов’язані з одержанням патентів на об’єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками» – Державна служба інтелектуальної власності України;
22090400 «Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» – Державна міграційна служба.
Державна фіскальна служба України здійснює контроль за кодом 2209500 «Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита», контроль за іншими вище зазначеними кодами здійснює лише в частині актів перевірок.
Абзацом першим п. 5 розд. І Порядку № 787 визначено, що повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.
Згідно з п. 3 розд. IV Інструкції № 811 та абзацом п’ятим п. 5 розд. І Порядку № 787 подання за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 787 подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів (державного мита) з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів (державного мита) до бюджету.
Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Казначейства, складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету – у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою (абзац восьмий п. 5 розд. І Порядку № 787).

по матеріалам ЗІР (117.05):http://zir.sfs.gov.ua