Як підприємству діяти в разі мобілізації працівника

5242
военный сбор
военный сбор

Як підприємству діяти в разі мобілізації працівника

Дану статтю пишемо як продовження попередніх публікацій .

В ній ми вирішили підсумувати всю вказану інформацію.

Якщо працівника виклкали до військкомату для проходження медичного огляду, то по підприємству необхідно видати відповідний наказ. В ньому вказати протягом якого часу працівник буде відсутнім, що за ним буде зберігатись середньоденний заробіток (середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період; середньоденна заробітна плата, яка зберігається за мобілізованим працівником, який був мобілізований у перший день своєї роботи на підприємстві, обчислюється шляхом ділення посадового окладу, встановленого йому в штатному розписі, на число робочих днів місяця, в якому він мав приступити до роботи та в якому його було мобілізовано) протягом всього періоду мобілізації.

Нараховувати середній заробіток працівнику потрібно з дня коли він пішов до військкомату. Заробітна плата мобілізованого працівника звільнена від будь-яких оподаткувань (проте ДФС трактували деякий час такі виплати як додаткове благо та вимагали сплати податків), а також підлягає компенсації з бюджету.

Підприємство виплачує мобілізовано працівнику заробітну плату в строки, що встановлені для виплати авансу та самої заробітної плати (ст. 115 Кодексу законів про працю України).

Щоб підприємству отримати компенсацію, потрібно звернутись до соцзабезу (Постанова від 04.03.2015 р. № 105, якою КМУ затвердив Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період), заповнивши форму Звiту про фактичнi витрати на виплату середнього заробiтку працiвникам, призваним на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод (додаток 1 до Порядку № 105). Такий Звіт необхідно заповнювати і подавати до 15 числа кожного місяця в районний соцзабез за місцем реєстрації підприємства. Як роз’яснюють фахівці соцзабезу, якщо підприємство не встигло подати Звіт до 15 числа наступного місяця за минулий місяць (н, то в наступних місяцях права на отримання компенсації за даний місяцць вже не буде.

Протягом року жодна інформація підприємствами не подавалася, у військкоматах слід очікувати черги.

Відображення оплати середньогодинної зарплати мобілізованим в звітності

1ДФ — показувати потрібно виплати середньогодинного заробітку мобілізованому з ознакою доходу 101 за січень та лютий 2015 року (ДФС у листі від 19.08.2014 р. № 2006/7/99-99-17-02-01-15), а за березень та таступні місяці — з ознакою доходу 128.

У Податковому розрахунку ф. № 1ДФ, який починаючи зі звітного періоду – І квартал подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, відображення нарахованих мобілізованим працівникам середнього заробітку та компенсації із бюджету здійснюється окремо за різними ознаками доходу – відповідно «101» та «128» в залежності від періоду їх нарахування та виплати.
Якщо підприємство у січні та лютому 2015 року (І квартал) нарахувало та виплатило середній заробіток мобілізованим працівникам, нарахувало та перерахувало з нього ПДФО та військовий збір, а також в березні 2015 року (І квартал) нарахувало, але не виплатило середній заробіток мобілізованим працівникам і при цьому в квітні (ІІ квартал) подало до органу соціального захисту населення Звіт з зазначенням сум такого середнього заробітку з метою отримання компенсації, то у Податковому розрахунку ф. № 1ДФ за І квартал в розділі І «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» відображаються:
• в першому рядку по мобілізованому працівнику – середній заробіток за ознакою доходу «101»:
— в графі 3а «Сума нарахованого доходу» – сума нарахованого середнього заробітку мобілізованим працівникам за січень– лютий;
— в графі 3 «Сума виплаченого доходу» – сума виплаченого середнього заробітку мобілізованим працівникам за січень–лютий (без середнього заробітку за березень, який не виплачений у зв’язку з поданням Звіту на отримання компенсації);
— в графі 4а «Сума утриманого податку, нарахованого» – сума нарахованого ПДФО на середній заробіток мобілізованих працівників за січень–лютий;
— в графі 4 «Сума утриманого податку, перерахованого» – сума перерахованого ПДФО з середнього заробітку мобілізованих працівників за січень–лютий.
• в другому рядку по мобілізованому працівнику – компенсація із бюджету в межах середнього заробітку за березень за ознакою доходу «128»:- в графі 3а «Сума нарахованого доходу» – сума нарахованої компенсації в межах середнього заробітку мобілізованим працівникам за березень;
— в графі 3 «Сума виплаченого доходу» – прочерк (у березні компенсація не виплачувалась у зв’язку з поданням у квітні Звіту на її отримання);
— в графі 4а «Сума утриманого податку, нарахованого» – прочерк (на компенсацію із бюджету в межах середнього заробітку ПДФО не нараховується);
— в графі 4 «Сума утриманого податку, перерахованого» – прочерк.
Якщо підприємство у будь-якому місяці ІІ кварталу отримає компенсацію із бюджету в межах середнього заробітку, нарахованого мобілізованим працівникам за березень (січень, лютий) 2015 року, то сума такої компенсації, що виплачується зазначеним працівникам після її отримання, відображатиметься у Податковому розрахунку ф. № 1ДФ за ІІ квартал за ознакою доходу «128».

В 1ДФ таблиці 2 по Військовому збору компенсаційна виплата з бюджету в межах середнього заробітку мобілізованих працівників, яка звільнена від оподаткування, не відображається. А ось нарахована і виплачена коштом підприємства середня зарплата мобілізованим працівникам має бути включена до таблиці, оскільки з цієї суми утримувався військовий збір. За січень, лютий 2015 року така компенсація буде відображатись в звіті 1 ДФ.

Важливо! Якщо заробітна плата виплачується підприємством з власних коштів, а не з компенсованих державою, то вона підлягає оподаткуванню на загальних підставах, тобто необхідно дочекатись компенсації коштів з бюджету, а вже потім перерахувати її працівнику!

* ДФСУ вважає (див. п. 32 Корисної інформації): «Оскільки Порядок № 105 набув чинності з 17.03.2015, то в цілях звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та не нарахування і не утримання єдиного внеску на такі компенсаційні виплати, вказаний Порядок підприємствами, установами, організаціями застосовується починаючи з березня місяця

ЄСВ (Таблиця 6 Додатку 4) – починаючи із звітності за травень 2015 р. (надаються у червні відповідно до нового наказу Мінфін № 435 від 14.04.2015 р.) виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (тобто не оподатковувані суми) зазначаються з новим кодом застрахованої особи «48», пiд яким слiд показувати середнiй заробiток, нарахований мобiлiзованi працiвникам, i який не є базою нарахування i утримання ЄСВ. Якщо ж виплата середнього заробітку оподатковується ЄСВ, то в персоніфікації відображається як звичайна зарплата із кодом застрахованої особи «01».

—   у 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, відображаються лише у рядку 3070 «Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду». При цьому вищезгадані працівники не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників за аналогією з працівниками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та по догляду за дитиною. Також вони не відображаються у показниках руху кадрів та фонду робочого часу.

— У формі № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» нарахування, здійснені таким працівникам, включаються до рядка 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників», без зазначення їх кількості у рядку 1040 «Середньооблікова кількість штатних працівників».

Бухгалтерськой та податковий облік виплат мобілізованим працівникам

 

У табелі обліку робочого часу за дні відсутності працівника на робочому місці проставляється відмітка ІН (код 22), тобто «інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовної підготовки, військові збори тощо)», згідно з наказом Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

Згідно з п. 19 П(С)БО 15 цільове фінансування для компенсації витрат, яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

Зміст операції Дт Кт
1 Нараховано виплати мобілізованим працівникам в розмірі середнього заробітку 23 «Виробництво»91 «Загальновиробничі витрати»92 «Адміністративні витрати»93 «Витрати на збут» 661 «Розрахунки за заробітною платою»
2 Утримано військовий збір 661 «Розрахунки за заробітною платою» 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»
3 Виплачено зарплату мобілізованим працівникам:
– на зарплатну картку 661 «Розрахунки за заробітною платою» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
– за довіреністю із каси підприємства 661 «Розрахунки за заробітною платою» 301 «Готівка в національній валюті»
4 Визнано дебіторську заборгованість в сумі компенсації 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів»
5 Визнано дохід в сумі компенсації 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»
6 Отримано компенсацію з бюджету 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Витрати на виплату середньої заробітної плати мобілізованим працівникам підприємство має право врахувати у складі податкових витрат, і при отриманні фінансування з бюджету для компенсації понесених витрат визнається дохід в періоді отримання коштів.

Відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства.

Відповідно до змін, внесених Законом № 1275 до ст. 2101 КпАП, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.