ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО ТА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

686

ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО ТА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

Благодійникам-фізособам потрібно набути статус во­лонтерів АТО. Передачу майна оформлюють актами приймання-передачі. 

Не кожен, хто допомагає нашим захисникам чи вимушеним переселенцям, є волон­тером АТО. Законодавчо недавно запрацювало правило: до загаль­ного місячного (річного) оподатковуваного до­ходу фізособи не включають суму (вартість) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, у т.ч. благодійниками-фізособами, на користь осіб, визначених пп. 165.1.54 Податкового кодексу України. Відповідне правило містить пп. 170.7.8 цього самого Кодексу.

! якщо допомо­гу надають благодійники-фізособи, то для застосування вказаної пільги вони повинні бути внесені до Реєстру волонтерів АТО в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організа­ції» від 05.07.12 р. № 5073-УІ (далі — Закон №5073).

Останній, у свою чергу, відсилає нас до Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.10.14 р. № 1089 (далі — Порядок № 1089). Для включення до вказаного Реєстру бла­годійнику-фізособі слід подати до органу ДФС України за місцем реєстрації:

—  заяву встановленого зразка;

—  оригінал та копію документа про реєст­раційний номер облікової картки платника податків;

—  довідку про відкриття/закриття рахун­ку в банку за формою № 4-РВ, відкритого на ім’я такого волонтера, що призначений для здійснення благодійної діяльності (п. 2і р. VII Закону № 5073 і п. 1 Порядку № 1089).

пп. «б» пп. 170.7.8 ПКУ дозволяє не обкладати подат­ком на доходи благодійну допомогу на віднов­лення втраченого майна та інші потреби, якщо її сума сукупно протягом звітного (податково­го) року не перевищує певної межі (у 2015 р. становить 1 млн 218 тис. грн.).

Однак якщо фізособа-благодійник не має ста­тусу волонтера АТО й не має намірів його от­римати, вона теж управі надати благодійну до­помогу переселенцям із зони АТО та військово­службовцям Збройних сил. Та в такому випадку для фізосіб — отримувачів допомоги діє інша гранична межа неоподатковуваної благодійної допомоги. Так, відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ не включають до оподатковуваного доходу суму нецільової благодійної допомоги від резиден­тів (юр- або фізосіб) на користь фізособи, яка протягом звітного податкового року сукупно не перевищує величини, визначеної в абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ (у 2015 р. — 1710 грн). А в разі перевищення одержувач допомоги повинен по­дати річну податкову декларацію, а суму пере­вищення оподаткувати на загальних підставах, тобто за ставками 15% (20%).

Щодо оформлення на папері надання товарів (продукції) як благодійної допомоги, то окре­мих правил у розрізі волонтерства на користь учасників АТО та переселенців із відповідної території наше законодавство не встановлено. Таку передачу потрібно оформляти  письмовим актом приймання-передачі із зазначанням ідентифікаційних даних (ПІБ, реєстраційний но­мер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта).