Відобреження доходів сумісників у формі 1 ДФ

3329

Відобреження доходів сумісників у формі 1 ДФ

З І кварталу 2015 року сумісників потрібно відображати в спеціально введеному рядку  «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» ф. № 1ДФ (до цього часу відображали у рядку «Пряцювало у штаті»).

Інформацію про нараховану сумісни­кам (як внутрішнім, так і зовнішнім) зарплату відображають у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «101».

Враховувати потрібно лише зовнішніх сумісників, адже кожен працівник, із яким укладено трудовий договір, має бути врахо­ваний при обчисленні показника цього реквізиту тільки один раз.  Особа, яка працює на підпри­ємстві за основним місцем роботи та за сумісницт­вом, буде врахована лише раз.

* мобілізованих працівників, навіть, якщо їм не нараховується заробітна плата, підприємство також відображає в даному рядку в ф. 1ДФ.