Відкриття кафе чи їдальні на території підприємства

5618

Відкриття кафе чи їдальні на території підприємства

Їдальня за правовим статусом подібна до кафе. Тобто, нам необхідно створити заклад ресторанного господарства (організаційно-структурну одиницю у сфері ресторанного господарства).

Найзручніше буде створити структурний підрозділ підприємству у вигляді ресторану чи кафе. Законодавство дозволяє без перешкод затвердити положення про структурний підрозділ, яке, відповідно, затверджується наказом по підприємству, що підписує керівник.

Далі переходимо до організації діяльності закладу. Для цього необхідно мати відповідні виробничі, торгівельні та побутові приміщення, а також для готування та продажу продукції.  На фасаді приміщення варто розмісті вивіску із зазначенням його типу (а саме їдальня, кафе), назви, найменування госпсуб’єкта режиму роботи. Для розміщення вивіски потрібно отримати дозвіл у Департаменті містобудування та архітектури (виконавцем надання послуг з дозволу розміщення реклами в основному виступає КП «Київреклама»). Вимоги до приміщень указані в п.п. 5.2.4.3-5.2.4.5 ДБН В 2.2-28:2010 та ДС 4281:2004.

Даному закладу потрібно забезпечити відповідний санітраний стан. Також всі працівники приміщення повинні мати відповідну професійну освіту чи підготовку, медичну книжку.

Для початку роботи потрібно отримати експлуатаційний дозвіл. Оператори потужностей, що здійс­нюють діяльність із виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітар­ній службі, повинні отримати його на кожну з таких потужностей/об’єктів (ч. 1 ст. 22 Закону № 771). Дозвіл видає головний держсанлікар відповідної території, де розташоване підпри­ємство. Документи, які потрібно подати для отримання цього дозволу, названо в п.п. 8, 9 Порядку № 712. Вартість отримання — 200 грн (без ПДВ).

Згідно пункту 1.6 Правил № 219 потрібно отримати дозвіл у держсанепідемслужбі. Його буде надано службою у позитивному висновку на даний об’єкт.

Також у суб’єкта господарювання має бути зареєстрована декларація відповідності ма­теріально-технічної бази суб’єкта господа­рювання вимогам законодавства з питань по­жежної безпеки (ч. 2 ст. 57 КЦЗ).

Не варто забувати про Товариство з захисту прав споживачів. Для цього необхідно оформити куточок покупця (Порядок здійснення торговельної діяльності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 г. № 833).

Якщо планується, що оплата за товар буде проходити готівкою чи через платіжні картки, то необхідно подбати про встановлення реєстраторів розрахункових операцій (ч. 1 ст. З Закону про РРО) та платіжних терміналів.

Отже, як бачимо є над чим клопотатись, проте даному варіанту дій є гарна альтернатива — можна скористатися послугами кейтерингу.

Тобто інша юр- чи фізособа-підприємець на підставі договору протягом певного періоду надаватиме підприємству послуги з харчу­вання його працівників.

Є два варінати такої співпраці:

1) підприємство здає в оренду іншому госпсуб’єкту приміщення, у якому буде розта­шовано їдальню. Він надаватиме послуги з харчування працівникам цього під­приємства. Режим роботи такого закладу встановлюють за домовленістю з адмініст­рацією госпсуб’єкта, де її розташовано. А тягар з отримання дозволів ляже на плечі закладу ресторанного господарства;

2) заклад ресторанного господарства, що надає послуги кейтерингу, готує їжу на своїй кухні та привозить готові страви на промпід-приємства.