Штрафні санкції за ненарахування ЄСВ до рівня мінімальної зарплати

4362

Штрафні санкції за ненарахування ЄСВ до рівня мінімальної зарплати

Якщо ЄСВ не був нарахований до рівня мінімальної зарплати, — суб’єкту підприємницької діяльності, який зобов’язаний сплачувати ЄСВ, загрожують штрафні санкції в розмірі 10% від суми донарахованого внеску за кожен повний чи неповний звітний період, але не більше 50%  загальної суми внеску (ч.11 ст. 25 Закону про ЄСВ).

Наприклад, сума на яку потрібно донарахувати ЄСВ за минулий місяць складає, приблизно, — 600,00 грн, ставка ЄСВ — 36,77%. Помилку виявили після сплину 6 місяців. Розрахунок буде такий:

— 600,00 х 36,77%= 220,62 грн — сума донарахованого ЄСВ;

— 220,62 х 10% х 6 м.= 132,36 грн — сума штрафу.

Перевірка суми сплати штрафних санкцій: 220,62 х 50%= 110,31 грн, — як бачимо сума штрафу, що ми повинні сплатити більше, ніж 50% розміру донараховоного ЄСВ. Отже, оплатити потрібно — 110,31 грн штрафу + 220,62 грн донарахованого зносу + пеня в розмірі 0,1% від суми недоплати внеску за кожний день прострочення платежу.

! Не потрібно донараховувати ЄСВ до рівня мінімальної зарплати в таких випадках:

— при нарахуванні юридичною особою (фізичні особи-підприємці не мають права користуватись пільговою ставкою) лікарняних чи дикретних працівнику-інваліду по ставці 8,41 % ;

— при нарахуванні ЄСВ на дохід працівника-сумісника;

— при визначенні розміру ЄСВ в частині утримань з заробітної плати всіх працівників;

— коли база нарахування дорівнює нулю, в зв’язку з тим, що працівник був у відпустці по догляду за дитиною, був у відпустці без збереження заробітної плати, працівник був недієздатний, проте лікарняний лист не підлягає оплаті, прогулював роботу;

— в місяці прийняття/звільнення, якщо такий мсяць був відпрацьований неповністю.