ПРОЇЗД У ЗОНУ АТО

1129
ПРОЇЗД У ЗОНУ АТО

ПРОЇЗД У ЗОНУ АТО

Запровадже­но особливі правила для в’їзду та виїзду із зони проведення АТО.

В’їзд на не контрольовану україн­ською владою територію та виїзд із неї гро­мадян України, іноземців та осіб без грома­дянства можливі за умови пред’явлення пас­портного документа та перепустки, виданої координаційними групами. Останні створе­но при управліннях (відділах) МВС районів у містах Старобільськ (Луганська обл.), Маріуполь, Дебальцеве чи смт Велика Новосілка (Донецька обл.).

Особи, які бажають перетнути лінію зіткнен­ня або потрапити в населені пункти, які знахо­дяться в зоні проведення АТО, повинні подати до однієї з указаних координаційних груп заяву разом із пакетом супровідних документів та надати згоду на обробку та зберігання їхніх персональних даних в інформаційно-телеко­мунікаційній системі. Крім того, заявник має довести одну з підстав, яка спричинила звер­нення за видачею перепустки.

Перепустку видають особам, які досяглії 18-річного віку. Дані про неповнолітніх осіб вносять до пе­репусток їхніх батьків (законних пред­ставників). Радимо, відповідно, батькам одразу зазначати про наявність дітей у своїх заявах, надаючи документи на під­твердження споріднення.

Підстави одержання перепустки на в’їзд та виїзд із зони, не контрольованої українською владою, та документи, необхідні для цього, ми продемонструємо в інфографіці. Перепустку можуть видати для одноразово­го або багаторазового в’їзду/виїзду. На жаль, залишається відкритим питання одержання перепусток громадянами, які проживають на не контрольованій наразі українською владою території, адже, щоб звернутися до однієї з ко­ординаційних груп. їм спочатку доведеться пе­ретнути лінію розмежування.

 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИДАЧІ ПЕРЕПУСТОК ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

Проживання на неконтрольованій (контрольованій) території заявника або його близьких родичів (членів сім’ї), що підтверджують документи, видані вповноваженими державними органами України.

 

Документально підтверджена смерть чи хвороба близьких родичів (членів сім’ї) на неконтрольованій (контрольованій) території або розташування на ній місць поховання близьких родичів (членів сім’ї.

Наявність права власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольованій) території.

Необхідність у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарних питань, або задля виконання функцій у рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких е Україна.

Здійснення регулярних поїздок на неконтрольовану (контрольовану) територію, пов’язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ПОДАЮТЬ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПЕРЕПУСТКИ

 

ЗАЯВА ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ:

  • маршруту переміщення (населені пункти);
  • строку перебування в зоні проведення АТО;
  • наявності неповнолітніх дітей (у разі поїздок разом із батьками);
  • очікуваного характеру перепустки (одно- чи багаторазова);

терміновості (за необхідності) та місця видачі перепустки

 

 

ПАСПОРТНИЙ ДОКУМЕНТ

(після пред’явлення повертається заявнику)

 

 

Згода на обробку персональних даних

 

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ МЕТУ В’ЇЗДУ

НА НЕКОНТРОЛЬОВАНУ ТЕРИТОРІЮ (зокрема щодо проживан­ня заявника в зоні АТО чи за її межами, чи наявності в ній нерухомості чи місць поховання рідних, або стосовно підтвердження хвороби/смерті близьких заявника в зоні АТО тощо)