ПРОДАЄМО В РОЗСТРОЧКУ — ЗБІЛЬШУЄМО ОБІГ БІЗНЕСУ

419

ПРОДАЄМО В РОЗСТРОЧКУ — ЗБІЛЬШУЄМО ОБІГ БІЗНЕСУ.

 

Розстрочка — оплата вартості то­вару частинами із чітко встановленим розміром та у строки, зафіксовані у від­повідному договорі.

Право продавати товар у розстрочку надає ч. 1 ст. 694 Цивільного кодексу України. Вона говорить: договір купівлі-продажу може передбачати продаж товарів у кредит із відстроченням або розстроченням платежу. Причому жодних обмежень у плані юридич­ного статусу в продавця немає (п. 2 Правил торгівлі в розстрочку). Відстроченням пла­тежу частенько користуються контрагенти, коли розплатитися за відвантаження товару в покупця немає можливості, але продавець готовий почекати. Різниця між відстрочен­ням і розстроченням у тому, що останнє передбачає подрібнення суми покупки на кілька частин із визначеною періодичніс­тю їх оплати, а відстрочення — погашення всієї суми за договором єдиним платежем у зазначений договором строк.

Отже, що потрібно для продажу то­варів у розстрочку:

  1. ТОВАР. Які товари суб’єкт госпо­дарювання продаватиме в розстрочку, вирішує він самостійно (п. 4 Правил торгівлі в розстрочку). Зрозуміло, продавати в розстрочку можна лише непродовольчі товари (п. 1 Правил торгівлі в розстрочку).
  2. ПОКУПЕЦЬ. Для вдалого продажу в роз­строчку своїх товарів продавець має навчити­ся вибирати цільову аудиторію. І ця аудиторія повинна бути плато­спроможною.Для розгляду заявки на продаж товару в роз­строчку фізособі від останньої продавцю необхід­но одержати два документи (п. 6 Правил торгівлі в розстрочку):

— паспорт;

  • довідку для придбання товарів у розстрочку з місця роботи (для студентів — із місця навчання). Роботодавець видає таку довідку співробітнику, якщо останній пропрацював на підприємстві не менше трьох місяців. Коли ж товар хочуть придбати непрацюючі пенсіонери, тоді знадобляться довідка з Фонду соціально­го страхування про розмір пенсії та пенсійне посвідчення. Звертаємо вашу увагу: особам, з яких згідно з виконавчи­ми документами утримують половину зарплати, довідку не видадуть. Якщо ж виплати за виконавчими документами менш ніж 50% зарплати, продавець зобов’язаний розрахо­вувати щомісячні платежі за розстрочкою, виходячи лише з половини доходів такого покупця.
  1. ДОГОВІР. Продаж товарів у розстрочку оформлюється договором купівлі-продажу (ч. 1 ст. 695 ЦКУ п. 5 Правил торгівлі в розстрочку). Його форма письмова. У ньому обов’язково про­писують вартість товару, порядок, строки та розміри платежів (абз. 2 ч. 1 ст. 695 ЦКУ).
  2. ОПЛАТА. Передання в розпоря­дження покупцю товарів, які придбаваються в роз­строчку, здійснюється за умови сплати першого внес­ку. Його розмір має чітко фігурувати в договорі (п. 10 Правил торгівлі в розстрочку). Це є ще однією перевір­кою на платоспроможність і серйозність намірів покуп­ця. Потім згідно з договором покупець вносить готівку до каси або безготівково перераховує на рахунок підпри­ємства щомісячні платежі за договором купівлі-продажу (п. 17 Правил торгівлі в розстрочку). Розрахунки за продані товари провадять один раз на місяць у строки, установлені договором (п. 16 Правил торгівлі в розстрочку). Також не варто забувати, що за несвоєчасне внесення щомісячних платежів за придбані в розстрочку товари зпокупців справляється відсоток, розмір якого прописують у договорі. Якщо покупець не здійснив у строк черговий платіж, продавець має право вимагати повернути прода­ний товар (п. 18 Правил торгівлі в розстрочку).